Amazone: Wordt landroof binnenkort gelegaliseerd in Brazilië?

Amazone: Wordt landroof binnenkort gelegaliseerd in Brazilië?

In Brazilië vormt een wetsvoorstel om landroof te regulariseren momenteel een ernstige bedreiging voor de integriteit van het Amazonewoud. WWF doet een beroep op de internationale gemeenschap om zich te verzetten tegen deze nieuwe aanval op het Amazonegebied en zijn bevolking.

De opeenvolging van extreme weersomstandigheden in de hele wereld de afgelopen weken bevestigt de noodzaak om dringend maatregelen te nemen om de klimaatverandering aan te pakken. Het behoud van het Amazonewoud, dat 50% van de bossen in de wereld vertegenwoordigt, is van cruciaal belang voor de toekomst van onze planeet.

Op 3 augustus keurde de Braziliaanse Kamer van Afgevaardigden echter een wetsontwerp (nr. 2633) goed om de status van illegaal bezette openbare grond, ook in het Amazonegebied, te regulariseren. Met een meerderheid van 296 tegen 136 stemmen, gesteund door de regering van de Braziliaanse president Bolsonaro, vormt het wetsontwerp een ongeziene politieke bedreiging voor het Amazonegebied. Naar schatting 14% van het Braziliaanse Amazonewoud - even groot als Spanje en Portugal samen - wordt beschouwd als openbaar land, dat wil zeggen dat het niet is ingedeeld als beschermd gebied. En meer dan 18 miljoen hectare van dit land wordt illegaal geclaimd als privé-eigendom, waarbij het aantal claims sinds 2016 met 232% is gestegen.

Wetsvoorstel dat illegale houtkap reguleert

Indien het wetsontwerp over de landroof door houtkappers door de Braziliaanse Senaat wordt goedgekeurd, zullen de huidige houtkapactiviteiten worden gelegaliseerd. In de toekomst zal de wet ook andere exploitanten toestaan grond te claimen om het daarna te privatiseren. Dit zal veel inheemse gemeenschappen beroven van hun fundamentele rechten om hun voorouderlijk land te beheren.

Sinds Jair Bolsonaro in 2019 president is geworden, ondergaat het Amazonegebied ongeziene aanvallen. Door de milieu-inspectie en -controlestructuren te ontmantelen, steunt de president alle soorten illegale activiteiten in de Amazone, van mijnbouw tot brandstichting en aanvallen op inheemse gemeenschappen.

Wie kan zich tegen dit wetsvoorstel verzetten?

Nu ontbossing in 2020 een nieuw record heeft bereikt en het Amazonewoud het "point of no return" nadert waarbij het meer CO2 zal produceren dan het kan absorberen, kan alleen de voorzitter van de Braziliaanse senaat, Rodrigo Pacheco, zich verzetten tegen deze geïnstitutionaliseerde vernietiging van het Amazonegebied. Via een video roept WWF de internationale gemeenschap op zich duidelijk uit te spreken tegen landroof en er bij Senator Pacheco op aan te dringen zich tegen dit wetsontwerp uit te spreken. Het is nog niet bekend wanneer de Senaat het wetsvoorstel in behandeling zal nemen, maar wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Het Amazonewoud en andere bedreigde ecosystemen hebben wereldwijd nood aan politici die doeltreffend beleid invoeren dat hen beschermt. Daarom roept WWF de Europese Commissie op om strenge wetgeving tegen geïmporteerde ontbossing in Europa op te stellen. #Together4Forests.