Allereerste ‘tagging’ van Amazonedolfijnen moet inspanningen voor natuurbehoud stimuleren

Allereerste ‘tagging’ van Amazonedolfijnen moet inspanningen voor natuurbehoud stimuleren

Voor het eerst volgen WWF en zijn onderzoekspartners nu rivierdolfijnen in het Amazonegebied met behulp van satelliettechnologie, nadat wetenschappers met succes dolfijnen hebben gelabeld in Brazilië, Colombia en Bolivia. Ze bevestigden daarbij kleine zenders die nieuwe inzichten zullen verschaffen in de bewegingen en het gedrag van deze dieren en de groeiende bedreigingen waarmee zij worden geconfronteerd.

 

Gisteren werden 6 dolfijnen, waaronder zowel de Amazonedolfijn als de Boliviaanse rivierdolfijn - twee van de vier soorten zoetwaterdolfijnen die in 's werelds grootste riviersysteem worden aangetroffen - veilig getagd en onderzoekers bestuderen nu reeds de binnenkomende gegevens.

Ondanks hun iconische status is er weinig bekend over de populaties, gewoonten of belangrijke habitats van rivierdolfijnen in de Amazone. Hoewel er naar schatting tienduizenden rivierdolfijnen zijn, staan de soorten op de IUCN Rode Lijst van bedreigde soorten met de vermelding ‘onvoldoende gegevens beschikbaar’. Met deze tags kunnen WWF en zijn partners bestuderen waar de dolfijnen naartoe gaan, waar ze zich voeden en hoe ver ze migreren.

WWF dauphin dolfijn gallery2

Dolfijnen geven munitie aan strijd voor natuurbescherming

'Dankzij satellietvolgsysteem kunnen we meer dan ooit het leven van deze iconische Amazonesoort beter begrijpen, waardoor onze aanpak om hen en het hele ecosysteem te beschermen verandert,' zegt Marcelo Oliveira, natuurbeschermingsspecialist van WWF, die de expeditie in Brazilië leidde. 'Het labelen van deze dolfijnen is het begin van een nieuw tijdperk voor ons werk, omdat we eindelijk in staat zullen zijn om in kaart te brengen waar ze naartoe gaan wanneer ze uit het zicht verdwijnen.'

Eén van de grootste bedreigingen voor rivierdolfijnen zijn de honderden geplande dammen. Deze dammen zouden veel van de resterende vrij stromende rivieren van de Amazone opsplitsen en blokkeren. Ook het probleem van de kwikverontreiniging door kleinschalige goudwinning en de illegale visserij zouden daardoor verergeren. De traceergegevens van de dolfijnen zullen munitie geven aan de strijd voor een betere en duurzame ontwikkeling, met respect voor de natuur.

WWF dauphin dolfijn gallery3