5 weetjes over de wolf in België

5 weetjes over de wolf in België

De wolf kwam de afgelopen dagen uitgebreid aan bod in het nieuws vanwege incidenten met vee. Dit zijn uiteraard zeer moeilijke situaties voor de veehouders, maar er zijn oplossingen om dit soort conflicten te vermijden. Hoe meer we weten over de wolf, des te meer we ervoor kunnen zorgen dat ze vreedzaam kan samenleven met de mens. Dit grote roofdier speelt namelijk een belangrijke rol.

In België werkt het Wolf Fencing Team ter plaatse met boeren om hen te helpen hun kuddes veilig te stellen. Dit netwerk van vrijwilligers, opgezet door WWF, Natagora en Natuurpunt, voorkomt dat de wolf het vee aanvalt door de omheiningen op maat aan te passen. Veehouders kunnen financiële steun aanvragen bij de overheid om de kosten van het materiaal te dekken.

Om dit wilde dier, dat na meer dan 100 jaar afwezigheid zijn comeback maakt, beter te begrijpen en om (opnieuw) te leren hoe we kunnen samenleven, volgen hier 5 dingen die je moet weten over de wolf in België.

1. Wolven doden enkel uit noodzaak

Wolven vallen niet aan of doden niet voor hun plezier, maar om te overleven en om voor hun jongen te zorgen. In Vlaanderen, waar dit jaar meer aanvallen zijn gemeld, jagen August en Noëlla nu met hun twee "tieners" die vorig jaar werden geboren. Daarnaast is hun roedel dit jaar ook uitgebreid met vijf extra welpjes en deze hebben allemaal voedsel nodig.

2. Wilde dieren als basis voor het dieet van de wolf

De grijze wolf is van nature een roofdier dat jaagt op wilde herbivoren. Wanneer veehouderijen niet genoeg beschermd zijn, kunnen wolven overstappen op schapen of ander vee. Daarom is het belangrijk dat we maatregelen treffen om het vee te beschermen: elektrische afrasteringen zijn bijvoorbeeld zeer doeltreffend om wolven af te schrikken. Zo worden ze ontmoedigd om dicht bij gemakkelijke prooien te komen. Het vergt echter veel aanpassings- en onderhoudswerk van de veehouders, en daarom moeten ze hierbij zo veel mogelijk worden ondersteund.

3. De wolf heeft een regulerende functie

De voorkeur van de wolf gaat uit naar wilde zwijnen, reeën of herten. In België is er een hoge dichtheid aan herbivoren, wat een invloed heeft op de vernieuwing van de bossen. De aanwezigheid van de wolf kan het gedrag van deze herbivoren veranderen, waardoor het bos gemakkelijker kan vernieuwen. Zwakkere herbivoren, zoals zieke dieren, worden ook gemakkelijker door de wolf gevangen, wat dan weer een belangrijke rol in het ecosysteem kan vervullen. Wetenschappers hebben aangetoond dat het bijvoorbeeld de overdracht van ziekten bij bepaalde soorten kan beperken!

4. De wolf kan de huizen naderen… of zich ervan verwijderen

In Limburg kwam de wolf soms tot op enkele tientallen meters van de huizen, zoals de meeste wilde dieren doen, zonder opgemerkt te worden of problemen te veroorzaken. Wolven kunnen lange afstanden afleggen (tot 80 kilometer per dag!) en doorkruisen daarom soms meer gebieden waar mensen wonen. Als Maxima, Akela en hun welpen (het zijn er minstens drie) zich in Wallonië vestigen, weten we dat andere wolven, afkomstig uit andere Europese landen, de regio doorkruisen op zoek naar een territorium. Ze kunnen wel 1000 km afleggen om een plek te vinden om zich te vestigen.

5. De wolf is geen gevaar voor de mens

De soort is in Duitsland al meer dan 20 jaar aan een comeback bezig. Naar schatting leven er meer dan 1500 individuen en er is nog nooit een mens aangevallen. Men mag niet vergeten dat de wolf over het algemeen bang is voor de mens en zich voor ons verschuilt. De zeldzame keren dat hij in ons land is gefotografeerd of gefilmd, werd er dan ook veel media-aandacht aan gegeven.