4Sea coalitie vraagt om strandbloemen te laten bloeien (ook na corona)

4Sea coalitie vraagt om strandbloemen te laten bloeien (ook na corona)

De voorbije weken waren bijzonder en ongezien. Er was en is nog veel menselijk leed en de economische gevolgen van de lockdown-maatregelen zijn amper te overzien. Nu we terug wat toekomstgericht kunnen en durven kijken, is het belangrijk de positieve gevolgen van deze crisis te bewaren. Op het strand profiteerden de planten van de rust en het gebrek aan toeristen. We vragen dat die planten mogen blijven groeien, ook als het kusttoerisme terug op gang komt. Ze zijn niet enkel mooi, maar signaleren het begin van een natuurlijk duinherstel en zorgen dus ook voor een betere kustbescherming. 

 

Gevolgen van de corona-crisis zijn ook zichtbaar op het strand

Door de coronamaatregelen bleef iedereen in z’n kot. Dat zorgde voor veel extra wandelaars in natuurgebieden, maar net voor minder drukte aan de kust. Op stranden waar de gemeente geen werken inplande, grepen planten de kans om te groeien in alle rust. Gisteren communiceerden het VLIZ en INBO dat er op een derde van de stranden 10 tot 1000x meer kiemplantjes van zeeraket staan. Naast zeeraket waren ook biestarwegras en stekend loogkruid, als echte pioniersplanten, er als eerste bij om te kiemen. Het zijn echte zoutliefhebbers en zeeraket verspreidt z’n zaden zelfs via het zeewater. Deze planten houden zand vast op het strand en zijn daardoor de motor voor de vorming van embryonale duinen. 

Planten beschermen ons tegen zeespiegelstijging

De afgelopen decennia vervelde het strand op veel plaatsen aan de kust van natuurlijk overgangsgebied tussen zee en land tot een intensief gebruikt recreatiegebied. Dat ging ten koste van de natuurlijke veerkracht van het kustgebied. Een veerkracht die we nodig zullen hebben om de gevolgen van de stijgende zeespiegel op te vangen. De embryonale duinen zijn een sleutelelement om de natuurlijke veerkracht terug te herstellen. Bij bijvoorbeeld een storm houden ze het zand veel beter vast, waardoor er minder kans is op de vorming van kliffen. 

Welke strandbezoeker is nog vertrouwd met de mooie roze bloemetjes van zeeraket?

Niemand kan voorspellen hoe het kusttoerisme na de coronacrisis zal evolueren. Het staat buiten kijf dat toerisme een belangrijke levensader is voor kustbewoners en dat we dat moeten koesteren. Moeten we nu kiezen tussen toerisme en natuur? Neen. Absoluut niet. Het is evenwel broodnodig om een beter evenwicht tussen de twee te realiseren. Op de stranden vlak voor de badplaatsen, staat recreatie uiteraard op de eerste plaats. Maar dat wil niet zeggen dat natuur daar volledig moet verdwijnen. De mooie roze bloemetjes van zeeraket zijn toch perfect combineerbaar met gekleurde strandlakens? Bovendien zal er door de planten minder zand op de dijk stuiven, wat veel opruimwerk bespaart.

Wat als we de planten die de afgelopen weken verschenen verder laten groeien door de stranden niet machinaal te reinigen? Wat als we er ook een sensibiliseringsactie aan koppelen zodat strandbezoekers leren dat een strand met planten de normale situatie is? Dat de huidige biodiversiteitsloze en biljartlaken-vlakke zandvlaktes eigenlijk niet normaal zijn? Wat als er samen met organisaties zoals de Proper Strand Lopers gewerkt wordt aan een afvalvrij strand? Zo wordt ook de dure machinale strandreiniging overbodig en kan elke strandbezoeker genieten van echte bloemen op het strand.

De toekomst kleurt natuurlijk groen, ook aan de kust

Wat vaststaat is dat dit het ideale moment is om ‘de klik’ te maken en met z’n allen niet alleen de economische maar ook de natuurlijke veerkracht van onze kust te herstellen. Enkel dan zal onze kust ook met zeespiegelstijging een aangename plaats blijven om te vertoeven en op vakantie te gaan.

Tekst geschreven door ‘4Sea’ - Krachten bundelen voor een sterk marien natuur -en klimaatbeleid: 

  • Krien Hansen, beleidsmedewerker Noordzee en kust, Natuurpunt
  • Sarah Vanden Eede, beleidsmedewerker Oceaan, WWF-België
  • Erik Grietens, beleidsmedewerker, Bond Beter Leefmilieu
  • Mathieu Soete, energie-expert, Greenpeace België
  • In nauwe samenwerking met Bart Vanwildemeersch, de West-Vlaamse Milieufederatie