WWF YOUTH AWARDS 2021: Jonge mensen bouwen aan de wereld van morgen!

WWF YOUTH AWARDS 2021: Jonge mensen bouwen aan de wereld van morgen!

Persbericht

WWF YOUTH AWARDS 2021: Jonge mensen bouwen aan de wereld van morgen!

 

Brussel, woensdag 12 mei – In januari van dit jaar werden de ‘WWF Youth Awards’ gelanceerd. Deze boden elke jongere of groep jongeren de mogelijkheid om projecten voor te stellen voor een samenleving die het klimaat en de biodiversiteit beter beschermt. Na een intense stemfase waarin meer dan 6000 mensen hun stem uitbrachten werden in totaal 6 door jongeren bedachte duurzame projecten tot winnaars van de wedstrijd gekozen. Zo krijgen ze een jaar professionele coaching van WWF en zijn partners om hun actie concreet uit te voeren. Voor hen begint het avontuur nu.

 

Met de hulp van de WWF Youth Awards wil WWF-België jongeren ondersteunen in hun verlangen om te bouwen aan de wereld van morgen, hen laten zien dat elke (jonge) burger het verschil kan maken en dat we door samen te werken onze impact kunnen vermenigvuldigen. Met dit initiatief wil de aanstormende generatie die bezorgd over de klimaat- en biodiversiteitscrisis en haar eigen toekomst, de nodige handvaten geven om zelf de handen uit de mouwen te steken.

 

Wie kon meedingen naar de WWF Youth Awards?

Concreet staat dit programma open voor alle jongeren tussen 16 en 25 jaar die in België verblijven. Alleen of in groepsverband werden jongeren uitgenodigd om hun project op lokaal of nationaal niveau voor te stellen. Dat mocht gaan over het behoud van natuur in België, het beperken van onze uitstoot van broeikasgassen of het ondersteunen van duurzame voeding. Aan het einde van de stemfase werden de 6 meest populaire projecten tot winnaars van de wedstrijd gekozen.

Zij ontvangen een beloning van € 500, 1 jaar professionele ondersteuning, toegang tot gepersonaliseerde training en ondersteuning van WWF om hun project tegen mei 2022 te realiseren.

 

Wie zijn de winnaars

De WWF Youth Awards werden afgesloten met een spannende stemfase. In totaal spraken 6.000 deelnemers zich uit om de 6 winnende projecten van de wedstrijd te kiezen:

In de categorie Klimaat:

  • Climate Conscious, Brugge (NL): (243 stemmen): Een educatief project rond klimaatopwarming met participatieve info-sessies voor Brugse middelbare scholen.

In de categorie Natuur in België:

  • Coup d'Pousse, Luik (FR): (923 stemmen): zes jonge wetenschappers besluiten de handen uit de mouwen te steken om videoclips te presenteren met een tweeledig doel: informeren over de problemen en oplossingen die er vandaag zijn, maar vooral burgers inspireren om bij hen thuis te werken aan de biodiversiteit.

In de categorie Duurzame voeding:

  • BeTheSeed, Zaventem (NL): (341 stemmen): Hier gaat het over de aanleg van een collectieve moestuin.
  • Bgang, Gent (NL): (298 stemmen): Hier willen de initiafnemers door middel van videoclips, foto's en illustraties, recepten uitwisselen en een campagne opzetten om mensen te inspireren om over te stappen op een plantaardig dieet.
  • Ecocollege, Charleroi (FR): (1018 stemmen): Aanleg van een moestuin in een school.
  • Plantroc, Waals Brabant (FR): (885 stemmen): Deze jongeren willen een platform creëren voor de uitwisseling van zaden / stekken / planten.

 

Anka Stenten, Coördinator jeugdwerk bij WWF-België:  “Proficiat aan de winnaars en aan alle deelnemers van de WWF Youth Awards... We waren werkelijk onder de indruk van de originaliteit en kwaliteit van de ingediende projecten. Bedankt voor je inzet en gedrevenheid! Je bent een bron van inspiratie. Samen bouwen we - stap voor stap - aan een groener en duurzamer België!

 

Meer informatie of interviews:

Koen Stuyck, WWF-België, [email protected], 0499 70 86 41

 

 

Over WWF:

WWF is al 60 jaar een van ‘s werelds grootste en meest ervaren onafhankelijke natuurbehoud organisaties met meer dan vijf miljoen leden en donateurs en een wereldwijd netwerk dat actief is in meer dan 100 landen. WWF werkt samen met anderen om de aantasting van het milieu op onze planeet een halt toeroepen en bouwen aan een toekomst waarin de mens in harmonie leeft met de natuur, door te werken aan het behoud van de biodiversiteit, door toe te zien op een duurzaam gebruik van de natuurlijke rijkdommen, en door mensen aan te zetten vervuiling en overconsumptie te verminderen. De komende 10 jaar worden cruciaal om de grootste bedreigingen voor de natuur en voor onszelf aan te pakken.

EINDE