WWF vraagt meer ambitie van de Belgische overheid voor de bescherming van de Noordzee

WWF vraagt meer ambitie van de Belgische overheid voor de bescherming van de Noordzee

Brussel, 20 juli 2018 – Het gaat beter met de vispopulaties in onze Noordzee, zo stond begin deze week te lezen in enkele kranten. Dat nieuwsbericht kan makkelijk geïnterpreteerd worden als een teken dat de Belgische Noordzee er goed aan toe is, beter dan enkele jaren geleden in ieder geval. Het gaat echter alleen over de commerciële vissoorten, en die maken slechts een klein deel uit van de meer dan 2 100 soorten die leven in de Noordzee.

België moest zoals alle Europese landen dit jaar een rapport publiceren over de toestand van onze Noordzee, zoals bepaald door de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie. De eerste zin uit dat rapport[1] stelt vast dat de goede milieutoestand nog niet bereikt is in het Belgisch deel van de Noordzee. Vermesting van het water, verstoring van de zeebodem en afval blijven problemen. Er zijn niet-inheemse soorten bijgekomen in onze Noordzee en de effecten van onderwatergeluid op de fauna en flora zijn nog onduidelijk. Daarnaast tonen andere studies[2] aan dat de Noordzee warmer en zuurder is sinds de jaren ’70.

WWF vraagt al sinds december 2016 beschermingsmaatregelen om de lokale habitats en soorten in een goede staat van instandhouding te houden of te brengen. Het gaat met name om de zeebodem in de Europese natuurgebieden op de Noordzee. Volgens de informatie waarover WWF beschikt zijn er nog steeds onvoldoende beschermingsmaatregelen en controles hierop, waardoor de Noordzeenatuur nog steeds verstoord wordt. Het is een Europese verplichting dat de goede milieutoestand tegen 2020 bereikt moet zijn. Als er nu geen maatregelen komen dan halen we dat objectief niet.

Sarah Vanden Eede, beleidsmedewerker oceaan: “De zeebodem van onze Noordzee wordt al jaren verstoord door menselijke activiteiten zoals zandwinning en sleepnetvisserij, ook in Europese Natura 2000 gebieden, waar dergelijke activiteiten gewoon kunnen plaatsvinden, ondanks de Europese regels. De vele soorten die afhankelijk zijn van de zeebodem lijden daaronder. Daarom willen we meer ruimte en bescherming van de Noordzeenatuur in het nieuw marien ruimtelijk plan. Met onze Noordzee campagne vragen we hier aandacht voor en geven we de mensen de kans om hun bezorgdheid te tonen over het behoud van onze Noordzeenatuur.”

 

Meer informatie over de campagne:

 

Interviews:

Koen Stuyck | Press Coördinator & woordvoerder | WWF Belgium | [email protected] | 02 340 09 67 – 0499 70 86 41

 

Noot aan de redactie

  • U kan onze persberichten en rapporten terug vinden op http://www.wwf.be/pers
  • WWF is één van de grootste en meest ervaren onafhankelijke natuurbehoudsorganisaties ter wereld, actief in meer dan 100 landen en met meer dan 5 miljoen sympathisanten wereldwijd. Het doel van WWF is de generaties na ons een leefbare planeet na te laten. WWF zet zich in voor het behoud van soorten en hun leefomgeving: bossen, waterrijke gebieden en oceanen. Verder werkt WWF mee aan oplossingen voor de vervuiling en verspilling van natuurlijke hulpbronnen en de klimaatverandering.
  • Steun het werk van WWF en surf naar www.wwf.be.

 

EINDE

 

 

[1] Link Rapport:  https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/be_msfd_assessments_nl.pdf - alle rapporten: https://www.health.belgium.be/nl/openbare-raadpleging-de-gezondheidstoestand-van-onze-noordzee

[2] Resultaten 4DEMON project: http://4demon.be/