‘Wolf Fencing Team’ krijgt toenemend aantal vragen van veehouders: meer vrijwilligers zijn nodig

‘Wolf Fencing Team’ krijgt toenemend aantal vragen van veehouders: meer vrijwilligers zijn nodig

13/02/2020 – Een jaar na de lancering van het Wolf Fencing Team Belgium nemen steeds meer veehouders de beslissing om in te zetten op preventie van schade. Ze kloppen in toenemende mate aan bij het WFTB voor hulp. We zijn dan ook nog op zoek naar kandidaat-vrijwilligers die willen deelnemen aan opleidingsmomenten in maart en mei. Ze kunnen daarvoor terecht op onze vernieuwde website www.wolffencing.be.

De voorbije maanden werden regelmatig schapen dood gebeten in Limburg en Antwerpen.  Dit bewijst dat een gepaste omheining nodig is voor het beschermen van kleinvee tegen wolven én honden. De vrijwilligers van het Wolf Fencing Team Belgium zijn klaar om veehouders met raad en daad bij te staan, maar nu veehouders de weg vinden naar het team, is er nood aan meer vrijwilligers. Het team blijft intussen eigenaars van middelgroot vee oproepen om hun omheiningen wolfbestendig te maken. Voor advies of hulp kunnen ze een beroep doen op het team. Het is gratis.

Het Wolf Fencing Team Belgium werd vorig jaar in het leven geroepen om veehouders te ondersteunen in het aanpassen van hun omheiningen. Dit initiatief van WWF, Natuurpunt en Natagora bestaat uit +/- 170 vrijwilligers die paraat staan om veehouders te helpen om ‘wolf-bestendige’ aanpassingen door te voeren aan bestaande omheiningen. Deze hulp gaat van een informatief bezoek tot het invullen van de subsidieaanvraag en het technisch uitvoeren van de aanpassingen aan omheiningen. Bovendien biedt het Wolf Fencing Team deze hulp volledig gratis aan. Het voorbije jaar genoten de eerste 30 vrijwilligers een professionele opleiding (theorie en praktijk) door het Wolf Fencing Team, zodat de eerste werken konden uitgevoerd worden.

34 veehouders and counting…

Tot op vandaag ontvingen we 34 aanvragen van veehouders. Niet elke aanvraag leidt tot een aanpassing van de omheining door het Wolf Fencing Team. Sommige veehouders willen gewoon advies en uitleg per mail, andere veehouders vragen enkel een adviesbezoek en doen de rest van het proces (subsidieaanvraag + aanpassing omheining) zelf. WFTB krijgt ook aanvragen van veehouders buiten het risicogebied, deze mensen krijgen ook advies en hulp maar de subsidieregeling van de overheid is hier niet van toepassing. Ondertussen hebben we 21 adviesbezoeken afgelegd bij veehouders. 5 dossiers hiervan zijn afgewerkt t.e.m. aanpassing van de omheining (=volledige begeleiding), 9 dossiers zijn lopende en worden verder ingepland.

Van het Agentschap voor Natuur en Bos vernemen we dat veel subsidieaanvragen bij de overheid zonder begeleiding van het WFTB ingediend en verwerkt worden. Dit toont aan dat veehouders zelf de weg van preventie ingeslagen zijn en dat er een wil is om voor oplossingen te kiezen die een vreedzaam samenleven  met wilde natuur mogelijk maakt. We zijn er voor mensen die begeleiding nodig hebben en faciliteren waar nodig maar zijn ook uiterst tevreden dat meer en meer veehouders zelf hun weg vinden en initiatief nemen. 

Draagvlak voor wolven groeit

Met de terugkeer van de wolf in België is het dringend tijd om kleinvee (schapen, geiten, alpaca’s, lama’s) van de juiste omrastering te voorzien. We zien bovendien dat nog steeds veel schadegevallen veroorzaakt worden door loslopende honden. Een wolfbestendige omrastering kan ook hierbij helpen. De omrasteringen die vandaag gebruikt worden in België voldoen meestal niet aan de vereisten om wolven (én honden) buiten te houden. Het is belangrijk deze aanpassingen proactief en preventief door te voeren. Goed beschermd vee zal de wolf immers ontmoedigen om verdere pogingen in de toekomst te ondernemen. Daarenboven kunnen veehouders beroep doen op subsidies bij de Vlaamse overheid (80% van de kosten voor aanpassingen aan een bestaande omheining) indien zij voldoen aan bepaalde voorwaarden.

We merken echt dat we positief bijdragen tot het draagvlak. We horen dat al tijdens plaatsingen bij veehouders. Carmen, eigenares van 3 alpaca’s in Mol verwoordde het na afloop van de werken door WFTB als volgt: ‘Tot voor kort dacht ik “wolven in Vlaanderen, dat hoeft voor mij niet”, maar door in aanraking te komen met het Wolf Fencing Team is mijn mening oprecht veranderd. Ik weet nu dat het mogelijk is om vee te houden zonder last van de wolven te ondervinden en nu mogen ze er van mij best zijn,  die wolven.’

 

Meer informatie:

Contactpersonen:

  1. Naomi Terriere (WWF), [email protected] (0494483315)
  2. Pepijn T’Hooft (WWF), [email protected] (0474378103)
  3. Diemer Vercayie (Natuurpunt), [email protected] (0499514314)