Wolf fencing team Belgium paraat om veehouders te helpen

Wolf fencing team Belgium paraat om veehouders te helpen

Het is nog niet zeker of de schapen die afgelopen weekend doodgebeten werden in Donk, het slachtoffer werden van een wolf of een hond. Zeker is wel dat het Wolf Fencing Team Belgium klaar staat om veehouders te helpen met het aanpassen van omheiningen zodat ze zowel wolven als honden tegenhouden. Afgelopen zomer kregen de eerste 30 vrijwilligers van het Wolf Fencing Team een professionele opleiding en zij staan nu klaar om ingeschakeld te worden. 

De vrijwilligers van het Wolf Fencing Team kunnen de veehouders bijstaan bij elke stap in het proces om afrasteringen wolfbestendig te maken. Deze hulp gaat van een informatief bezoek tot het invullen van de subsidieaanvraag en het technisch uitvoeren van de aanpassingen aan rasters. Bovendien is  deze hulp volledig gratis.

Het Wolf Fencing Team bestaat uit zo’n 150 vrijwilligers en werd in het leven geroepen door WWF, Natuurpunt en Natagora. “We zien nog altijd teveel omheiningen die niet voldoen aan de vereisten om wolven én honden buiten te houden”, zegt Naomi Terriere van WWF. “Het is belangrijk deze aanpassingen proactief en preventief door te voeren. Goed beschermd vee zal de wolf immers ontmoedigen om verdere pogingen in de toekomst te ondernemen.”

Een juiste omheining kan de veehouders heel wat schade besparen. Ze kunnen bovendien beroep doen op subsidies bij de Vlaamse overheid (80% van de materiaalkosten voor aanpassingen aan een bestaand raster) indien zij voldoen aan bepaalde voorwaarden. 

Daarom doet het Wolf Fencing Team een oproep aan veehouders in het risicogebied* om hun hulp in te roepen. Verder kan er op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos informatie gevonden worden over de subsidievoorwaarden voor een wolfbestendige afrastering. 

 

Contactpersonen:

  1. Naomi Terriere (WWF), [email protected] (0494-48 33 15) 

  2. Pepijn T’Hooft (WWF), [email protected] (0474-37 81 03)

  3. Diemer Vercayie (Natuurpunt), [email protected] (0499- 51 43 14)


*Het risicogebied wordt van tijd tot tijd herzien. De laatste stand van zaken (lijst met gemeenten) is steeds terug te vinden in het aanvraagformulier voor subsidies voor preventieve maatregelen, te vinden op www.natuurenbos.be/wolven