Volgens WWF is een radicale ommekeer in het gebruik van onze gronden noodzakelijk in de strijd tegen de klimaatcrisis

Volgens WWF is een radicale ommekeer in het gebruik van onze gronden noodzakelijk in de strijd tegen de klimaatcrisis

Het rapport van het IPCC, dat verwacht wordt op 8 augustus, moet een solide wetenschappelijke evaluatie bieden van de manier waarop acties in de sector van het grondbeheer kunnen leiden tot een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

 

Dr. Stephen Cornelius, Chief Adviser van WWF inzake de klimaatverandering zegt: “We hebben echt behoefte aan een dringende transformatie van ons grondbeheer als we de doelstelling van het klimaatakkoord van Parijs willen halen om de opwarming met 1,5°C te beperken. Die transformatie slaat op het soort landbouw dat we nu toepassen en op onze voedingssystemen, maar ook op de bescherming van de bossen en andere natuurlijke ecosystemen. De keuzes die we zullen maken, zullen de uitstoot van broeikasgassen of het afremmen ervan helpen verminderen.”

 

Het overschakelen op duurzaam beheer van onze gronden is essentieel om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Tegelijk moet het helpen om andere maatschappelijke doelstellingen te bereiken, zoals de bescherming van de biodiversiteit en de voedselveiligheid.

 

Het rapport van het IPCC zou ook het verband moeten onderstrepen tussen de klimaatcrisis en de biodiversiteit. Ons grondbeheer draagt bij tot de klimaatcrisis doordat onze gronden erop achteruitgaan. De mens kan zijn gronden eeuwig onder druk zetten. Ter plaatse trappelen is geen optie.

 

Jessica Nibelle, woordvoerster van WWF België: “De landbouwsector is een van de eerste slachtoffers van klimaatcrisis. Maar hij is ook de sleutel tot de oplossing. In België is de sector verantwoordelijk voor meer dan 10% van de uitstoot van broeikasgassen. Daar komt dan nog de CO2-uitstoot bij als gevolg van de ontbossing, die veroorzaakt wordt door onze invoer van grondstoffen. Nochtans bestaan er andere landbouwmethodes die de natuur wel respecteren: agro-ecologie, regeneratieve landbouw, biologische landbouw … Om de strijd aan te gaan tegen de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit roept WWF de Belgische autoriteiten op om de landbouwers te helpen in hun overstap naar duurzame productiemethodes. Die werken namelijk samen met de natuur in plaats van hem te dwarsbomen. WWF vraagt België ook met aandrang om haar verantwoordelijkheid op te nemen in de strijd tegen de invoer van hout afkomstig van ontbossing.”