Tien jaar Earth Hour: Worden Europa en België opnieuw klimaatleiders?

Tien jaar Earth Hour: Worden Europa en België opnieuw klimaatleiders?

Brussel – Zaterdag 25 maart vond tussen 20u30 en 21u30 voor de 10de keer Earth Hour plaats, de jaarlijkse mondiale actie van WWF om te mobiliseren voor het klimaat. Terwijl de Europese regeringsleiders zich naar aanleiding van de 60ste verjaardag van het Verdrag van Rome bezinnen over de toekomst van de EU, roept WWF hen op om opnieuw leiderschap en ambitie te tonen. “Op tien jaar tijd heeft Europa haar historische voortrekkersrol op vlak van klimaat verloren. Charles Michel en zijn collega’s moeten zich dringend herpakken,” zegt Julie Vandenberghe, klimaatexpert van WWF-België.

Geen klimaatleider meer?

Europa en België hebben een belangrijke rol gespeeld in de onderhandelingen van het historische klimaatakkoord van Parijs in 2015. Desondanks hebben beiden hun eigen klimaat- en energiedoelstellingen voor 2030 sinds 2014 niet aangepast aan die realiteit. De voorstellen die nu op tafel liggen zijn immers ruim onvoldoende om in lijn te liggen met het internationaal bindend akkoord dat wereldwijd van kracht ging in november 2016, en dat streeft naar een beperking van de mondiale klimaatopwarming tot 1,5°C en maximaal 2°C.

Concreet blijven de Europese lidstaten en ook België bij een vermindering van 40% broeikasgassen t.o.v. 1990, een aandeel van 27% hernieuwbare energie in de totale energiemix en 30% energie-efficiëntie. “Onze politieke leiders moeten deze volledig achterhaalde ambitiecijfers verhogen naar 55% broeikasgasreductie, 45% hernieuwbare energie en 40% energie-efficiëntie om te voldoen aan het klimaatakkoord. Deze streefcijfers zijn bovendien perfect haalbaar”, zegt Olivier beys, energie-expert bij WWF-België.

Sinds 2008, de start van het Kyotoprotocol, hebben we onze emissies jaarlijks met 2% per jaar doen dalen. Toch houdt het standpunt van de Europese regeringen vast aan een reductietempo van slechts 1% per jaar. “We kunnen dus wel, maar we willen niet. Dat is onbegrijpelijk, nu alle signalen op vlak van klimaatverandering op rood staan”, vult Julie Vandenberghe aan. “Nochtans liggen de economische, sociale en ecologische kansen voor het grijpen.

België, valse noot in het verhaal?

Volgens WWF moeten de regeringen in dit land in Europa pleiten voor meer politieke ambitie, en in eigen land een energiepact uittekenen dat het ambitieniveau voor hernieuwbare energie in lijn brengt met het klimaatakkoord en de kernuitstap concreet voorbereidt. De ambities in dit pact dragen vervolgens bij tot het nationaal klimaat- en energieplan dat België begin 2018 moet indienen bij Europa.

Dat plan is erg belangrijk voor een daadkrachtig beleid rond klimaatverandering en duurzame energie tot 2030. En er is nog veel werk: ons land is immers een valse noot in het Europese verhaal. België is nog steeds op weg om haar klimaatdoelstellingen voor 2020 te missen, dus we vrezen dat we ook tegen 2030 de boot zullen missen”, besluit Olivier Beys.

10e maal Earth Hour

In de strijd tegen de klimaatverandering heeft iedereen zijn rol te spelen. Voor de 10de keer riep WWF ter gelegenheid van Earth Hour iedereen op zijn lichten te doven als symbolische daad om zijn bezorgdheid te tonen voor de klimaatverandering en om onze beleidsmakers aan te zetten om meer klimaatambitie aan de dag te leggen in België en in Europa. Ook riep WWF iedereen op om zijn netwerk op de sociale media te mobiliseren en langs die weg de actie te verspreiden. Dat kon o.m. door je profielfoto te veranderen op Facebook. Koen Stuyck, WWF: “In België hebben we een speciale feestkit ontwikkeld waarmee je een low-impact feest kan vieren, met o.m. tips om weinig energie te verbruiken, een spel om samen te spelen, recepten voor gerechten met een kleine impact. Mensen konden zo’n kit gratis aanvragen door hun adres te sturen naar [email protected].” We willen iedereen graag van harte bedanken voor hun deelname en hun engagement!

Earth Hour: de grootste mobilisatie voor de planeet en het klimaat ter wereld

Sinds zijn start in 2007 in de Australische stad Sydney, groeide de actie enorm in omvang – meer dan 170 landen en 7.000 steden doen mee en meer dan 10.400 bekende gebouwen en monumenten (waaronder het Atomium in België) doven hun lichten voor Earth hour. De reden van dit succes is de toenemende bezorgdheid van burgers overal ter wereld voor de klimaatverandering, en de dringende noodzaak om aan oplossingen te werken.

Deze symbolische actie is een platform geworden waarop duizenden acties een vruchtbare bodem vinden, gaande van petities, bosplantacties, de creatie van nieuwe beschermde zones tot het organiseren van conferenties. WWF wil dat de inspiratie van dit symbolische uur uitmondt in een algemene mobilisatie om het grootste gevaar dat de mensheid bedreigt af te wenden.