Een teleurstellend slot voor COP26, dat wel een smalle opening laat voor 1,5°C

Een teleurstellend slot voor COP26, dat wel een smalle opening laat voor 1,5°C

PERSBERICHT

Een teleurstellend slot voor COP26, dat wel een smalle opening laat voor 1,5°C

image received via email

© David Bebber / WWF

GLASGOW, 13 november 2021 – We kwamen naar Glasgow in de verwachting dat leiders zouden instemmen met een toename in het tempo en de schaal van klimaatactie. Hoewel we die stap niet hebben gezet en de overeengekomen tekst verre van perfect is, gaan we de goede kant op, zegt WWF.

Regeringen moesten vooruitgang boeken bij het oplossen van drie grote lacunes: een lacune in de doelstellingen om emissies te verminderen, een lacune in de regels om vooruitgang te boeken en te monitoren, en een lacune in de financiering van de klimaatactie die nodig is om de wereld op weg te helpen naar een veiligere toekomst.

Manuel Pulgar-Vidal, WWF Global Lead on Climate and Energy, zei: “We moeten erkennen dat er vooruitgang is geboekt. Er zijn nu nieuwe kansen voor landen om waar te maken wat ze weten dat er moet worden gedaan om een ​​klimaatcatastrofe te voorkomen. Maar tenzij ze een scherpe draai maken naar implementatie en substantiële resultaten laten zien, zal hun geloofwaardigheid op de proef blijven worden gesteld.

Vermelding van subsidies voor fossiele brandstoffen

Deze COP markeert de eerste keer dat subsidies voor fossiele brandstoffen worden genoemd in een goedgekeurde besluittekst, evenals de erkenning van de noodzaak om investeringen in schone energie op te voeren en tegelijkertijd een rechtvaardige transitie te waarborgen. De eerste tekst werd goed ontvangen. Toch waren we diep teleurgesteld door de verwatering van de taal over steenkool van uitfasering naar vermindering door één enkel land, India. WWF benadrukt dat sterke taal, deadlines en manieren om te operationaliseren nodig zijn als we de noodzakelijke transitie willen realiseren, weg van alle fossiele brandstoffen. Landen weten dat er geen oplossing voor de klimaatcrisis komt tenzij we een verregaande decarbonisatie in elke sector zien, concrete acties om natuurverlies een halt toe te roepen en het herstel op te schalen.

Pulgar-Vidal zei: “De roep om op korte termijn de klimaattoezeggingen tegen 2022 op te schroeven, wordt door WWF verwelkomd. We zitten midden in een klimaatcrisis, maar volgens recente analyses liggen we nog steeds op schema voor een opwarming van ruim boven de 2°C, een toekomst die rampzalig zal zijn voor miljoenen mensen en voor de natuur. Landen moeten tegen 2030 gezamenlijk 50% CO2-reductie realiseren en dit opvoerende mechanisme in 2022 realiseren met een doel van 1,5°C voor ogen.

De essentiële rol van de natuur erkend

Belangrijk is dat de definitieve tekst de cruciale rol van de natuur erkent bij het bereiken van de 1,5 °C-doelstelling, regeringen aanmoedigt om de natuur op te nemen in hun nationale klimaatplannen, en een jaarlijkse oceaandialoog opstelt voor op oceanen gebaseerde mitigatie : “De natuur heeft eindelijk zijn rechtmatige plaats veroverd op COP26. Leiders erkennen eindelijk dat actie om de natuur te beschermen en te herstellen centraal moet staan ​​in onze reactie op de klimaatcrisis, samen met een volledige transformatie van het energiesysteem. De erkenning van de rol van de natuur door COP26 moet alle landen aansporen om de bijdrage van de natuur aan hun nationale klimaatplannen te vergroten”, voegt Manuel Pulgar-Vidal toe.

Op de natuur gebaseerde oplossingen opnemen in de volgende overeenkomst

WWF benadrukt de bijdrage die op de natuur gebaseerde oplossingen leveren aan het vergroten van de veerkracht van de meest kwetsbaren en het behalen van de Duurzame Ontwikkeling Doelen. Dit alles moet worden gedaan met lokale natuurbeheerders, met name inheemse volkeren en lokale gemeenschappen, die voorop lopen in deze agenda. Het concept van op de natuur gebaseerde oplossingen is verwijderd uit de definitieve tekst in Glasgow en moet worden opgepakt op COP27 in Sharm El Sheikh.

Versnelde klimaatactie door niet-overheidsactoren

De tekst erkende ook de rol die het Marrakesh-partnerschap heeft gespeeld bij het stimuleren van meer klimaatactie door niet-overheidsactoren (steden, subnationale overheden, financiële instellingen en bedrijven) die hebben aangetoond dat dit niet alleen mogelijk, maar ook wenselijk is . Iets dat deze week ook duidelijk naar voor kwam, was de eis van burgers om geloofwaardigheid, waarbij de secretaris-generaal van de VN, António Guterres, een deskundigengroep op hoog niveau oprichtte om duidelijkheid te scheppen over de eisen van bedrijven inzake emissiereductie. WWF is er sterk van overtuigd dat alle klimaattoezeggingen vijf kernprincipes moeten volgen: echte absolute vermindering van de uitstoot van broeikasgassen; wetenschappelijke doelen die door de hele waardeketen lopen; een op rechten gebaseerde aanpak hanteren en ten slotte worden onderworpen aan monitoring, rapportage en verificatie.

Volgens WWF is het houden van de opwarming van de aarde onder 1,5°C nog steeds mogelijk, zolang we voortbouwen op dit momentum en de wereldwijde reactie op de klimaatcrisis opschalen. Maar het venster sluit snel, dus het is tijd voor wereldleiders om al hun beloften na te komen om de toekomst te garanderen die we allemaal willen en verdienen.

 

 

Meer informatie :

Koen Stuyck, woordvoerder WWF België, [email protected], +32 499 70 86 41