De Amazone brandt meer dan ooit en de EU is mee verantwoordelijk: Cruciale stemming vindt morgen plaats in het Europees parlement.

De Amazone brandt meer dan ooit en de EU is mee verantwoordelijk: Cruciale stemming vindt morgen plaats in het Europees parlement.

De Amazone brandt meer dan ooit en de EU is mee verantwoordelijk: Cruciale stemming vindt morgen plaats in het Europees parlement.

image received via email

Brussel, 12 september 2022 – Na weer een seizoen van helse droogte, bosbranden en natuurvernietiging, groeit het momentum van de #Together4Forests campagne. In 2017 was de EU verantwoordelijk voor 16% van de ontbossing via de internationale handel. Bijna 195.000 burgers nemen dit niet langer. Ze eisen van hun vertegenwoordigers in het Europees Parlement een ​​krachtige Europese wet tegen geïmporteerde ontbossing. Morgen stemt het parlement over het bestaande wetsvoorstel.

De bosbranden in het Amazonewoud zijn in september niet meer onder controle, na in augustus reeds een record aantal branden, ongezien in twaalf jaar. Volgens het Braziliaanse INPE (Nationaal instituut voor spatiaal onderzoek). Alleen al in de eerste acht dagen van september werden 20.261 branden geregistreerd, een stijging van maar liefste 385% vergeleken met dezelfde periode in 2021.

 

Oorzaak: menselijke activiteiten

WWF wijst op het feit dat het Amazone woud een vochtig tropisch woud is waarin natuurlijk vuur geen deel uitmaakt van de natuurlijke cyclus zoals dat wel het geval is in sommige gematigde wouden. De branden zijn integendeel het resultaat van menselijke acties. Het gaat om de laatste fase van bewuste ontbossingsacties waarbij de omgezaagde bomen worden aangestoken om het land vrij te maken voor de exploitatie met landbouwactiviteiten.

Aantasting van de bossen zwengelt bovendien een infernale cyclus aan: gedegradeerde gebieden hebben minder grote bomen, worden meer blootgesteld aan de effecten van droogte en dus kwetsbaarder voor branden. Ook verminderd hun capaciteit om vocht in de lucht te brengen en dus wordt het nog droger.

 

De Europese consument wil niet langer bijdragen aan ontbossing

Een ambitieus standpunt van het Europees Parlement, tijdens de stemming deze dinsdag 13 september, zou belangrijk zijn om een ​​nieuwe wet te krijgen die een einde maakt aan de ontbossing en aantasting van de natuur en de daarmee verband houdende mensenrechtenschendingen. Die worden ook veroorzaakt door onze consumptie van rundvlees, soja, palmolie, rubber, hout, cacao, koffie-import en hun afgeleide producten.

Om de grote voetafdruk van de EU aan te pakken, presenteerde de Europese Commissie in november 2021 een wetgevingsvoorstel over een nieuwe EU-ontbossingswet. In het begin van de zomer boorden de EU-lidstaten zoveel gaten in het voorstel dat wat overbleef meer weg had van een Zwitserse kaas. De leden van het Europees Parlement in de Milieucommissie steunden echter een ambitieuzere tekst die meer rekening houdt met de natuur, meer producten omvat en het aantal controles op bedrijven verhoogt, en ook de rechten van inheemse en lokale volkeren beter beschermt.

 

Een wet om ontbossing van ons bord te houden

Als onderdeel van de #Together4Forests-campagne riepen deze zomer bijna 195.000 mensen het Europees Parlement op om te strijden voor een sterke wet. Béatrice Wedeux, beleidsmedewerker en ontbossingsexpert bij WWF-België, roept het Europees Parlement op om gehoor te geven aan deze oproep: “Mensen willen niet dat hun consumptie bijdraagt ​​aan ontbossing of de vernietiging van savannes en graslanden. Ze roepen Europarlementariërs op om een ​​sterke wet te steunen en niet toe te geven aan pogingen om de tekst te verzwakken.”

 

WWF vraagt de Europese parlementsleden om namens burgers op te treden en te stemmen voor:

  • De bescherming van bossen en andere ecosystemen - zoals savannes, veengebieden en waterrijke gebieden - tegen vernietiging en aantasting. Dat kan door het opnemen van sterke definities om ontbossing, het verlies van ecosysteemdiensten en van biodiversiteit door bosdegradatie te voorkomen en definities voor niet-bosecosystemen op te nemen.
  • Respect voor internationaal erkende mensenrechten, met name het landgebruik en eigendomsrechten van inheemse volkeren en lokale gemeenschappen, inclusief het recht op vrije, voorafgaande en geïnformeerde toestemming.
  • Een gelijk speelveld op de EU-markt met duidelijke, alomvattende en bindende regels voor alle bedrijven en voor de financiële sector, zonder mazen in de wet voor malafide spelers.
  • Volledige traceerbaarheid en transparantie, zodat alle producten traceerbaar zijn tot op het land waar ze zijn geproduceerd of geoogst. Dit moet gebaseerd zijn op geolocatie, transparante informatie, rapportage over toeleveringsketens en risicobeoordelingsprocedures voor alle bedrijven. Bedrijven moeten volledig verantwoordelijk blijven voor hun toeleveringsketens en certificeringsnormen kunnen slechts een beperkte rol spelen vanwege de verschillende niveaus van striktheid.
  • Een wet die meer is dan alleen een papieren tijger, met strenge en afschrikkende straffen, gecombineerd met hoge minimumnormen voor controles, controles en monitoring, toegepast op een breed scala aan producten.

 

 

Meer informatie:

Koen Stuyck, woordvoerder WWF-België, +32 499 70 86 41, [email protected]

 

 

Over WWF:

WWF is een onafhankelijke natuurbeschermingsorganisatie met meer dan 30 miljoen volgers en een wereldwijd netwerk dat in bijna 100 landen actief is. Onze missie is de aantasting van de natuurlijke omgeving van de planeet een halt toeroepen en te bouwen aan een toekomst waarin mensen in harmonie met de natuur leven, door de biologische diversiteit van de wereld in stand te houden, ervoor te zorgen dat hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen op duurzame wijze worden gebruikt en de vermindering van vervuiling en afval te bevorderen.

 

 
EINDE