Caroline Tsilikounas treedt aan als nieuwe algemeen directrice van WWF-België

Caroline Tsilikounas treedt aan als nieuwe algemeen directrice van WWF-België

Brussel, 29 januari 2024 - WWF-België verwelkomt een nieuwe algemeen directrice. Caroline Tsilikounas versterkt vanaf vandaag de organisatie, en heeft een duidelijk doel voor ogen. Ze wil biodiversiteitsfinanciering een boost geven en daarbij alle spelers uit onze maatschappij betrekken. 'Essentieel voor onze toekomst', zegt ze.  

Caroline behaalde een MBA in Frankrijk en een master International Development aan Colombia University. In de Verenigde Staten specialiseerde ze zich in economische en beleidsontwikkeling. Ze is een experte op het vlak van financiële inclusie: haar hele loopbaan lang heeft ze zich ingezet zodat mensen die geen toegang hadden tot klassieke banksystemen, toch konden ondernemen en financieel autonoom konden worden. 
 

Om die missie tot een goed einde te brengen, heeft Caroline het grootste deel van haar loopbaan op het terrein doorgebracht: ze werkte in Latijns-Amerika, de Balkan, Afghanistan en Oost-Afrika. Sinds 2021 woont ze in België, waar ze het European Microfinance Network leidde. In die vzw beheerde ze tot midden januari de ontwikkelingsstrategie voor tools die sociale en financiële uitsluiting bestrijden.  
 

Natuur als oplossing


Nu wil Caroline haar internationale ervaring ten dienste van de natuur stellen. Met haar innovatieve visie komt ze WWF-België aanvoeren op een cruciaal moment: dit decennium gaat bepalend zijn in de strijd tegen klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. Volgens het laatste Living Planet Report van WWF slonken de soortenpopulaties met 69% sinds 1970. 'Biodiversiteitsverlies en de instorting van onze ecosystemen behoren tot de meest ernstige bedreigingen voor onze samenleving', bevestigt de nieuwe algemeen directrice.  
 

Natuurverlies heeft rechtstreekse gevolgen voor onze drinkwatervoorraden, onze voedselzekerheid, ons welzijn, en natuurlijk voor het klimaat. De natuur biedt zélf de oplossingen om klimaatverandering te temperen en om te gaan met de gevolgen ervan. ‘Biodiversiteitsfinanciering gaat steeds belangrijker worden voor onze toekomst. Dan heb ik het niet enkel over overheidsgeld, maar ook over privé-investeringen’, vertelt Caroline Tsilikounas.  

WWF-België heet Caroline welkom in het team.  


Contact
Hans Moyson
Media Relations Manager
WWF-België
[email protected] 
+32 (0) 472 01 17 06
+32 (0) 2 340 09 43

Over WWF
WWF is een onafhankelijke natuurbeschermingsorganisatie en een wereldwijd netwerk dat actief is in bijna 100 landen. Onze missie is de aantasting van de natuurlijke omgeving van de planeet een halt toeroepen en een toekomst opbouwen waarin mensen leven in harmonie met de natuur. We willen de biologische diversiteit van de wereld in stand houden en zetten in op het gebruik van hernieuwbare, duurzame natuurlijke hulpbronnen. Ook de vermindering van vervuiling en afval is een van onze belangrijke speerpunten.