‘Boomknuffelaars? We staan midden in de actie!’

‘Boomknuffelaars? We staan midden in de actie!’

WWF-België anticipeert op komende natuurrampen en spekt zijn veerkrachtfonds met 100.000 euro

Brussel, dinsdag 29 augustus 2023 – Hittegolven, bosbranden, stormen, hevige regenval en overstromingen: de komende jaren zullen we alleen maar méér met natuurrampen te maken krijgen. Als gevolg van de klimaatcrisis wordt extreem weer steeds waarschijnlijker en dat brengt veel schade en leed met zich mee, zowel bij mensen als dieren. WWF-België stort alvast 100.000 euro in zijn veerkrachtfonds, dat gebruikt zal worden om de meest acute noden te helpen opvangen. ‘Als een natuurramp zich voordoet, willen we snel kunnen reageren’, vertelt directeur internationale programma’s Nicolas Tubbs. Vanaf nu kunnen ook burgers rechtstreeks bijdragen.

Met elke fractie van een graad klimaatopwarming die erbij komt, zullen extreme weersomstandigheden blijven toenemen. Dat is de harde realiteit en de prognose voor de nabije toekomst.  

Immense natuurbranden in Griekenland, Canada en Hawaii? Recordtemperaturen tot bijna 50 graden in Italië? Verwoestende overstromingen in Pakistan? Dodelijke stormen in Zuid-Korea? Catastrofale droogtes in de Hoorn van Afrika? Het zijn maar een paar voorbeelden. Wereldwijd moeten we ons voorbereiden op nog veel meer van die extreme fenomenen en op de ravages die ze aanrichten. 

Ook in België 

Dat het noodlot ook in ons eigen land kan toeslaan, beseffen we met z’n allen maar al te goed sinds juli 2021. De gigantische hoeveelheid regen die toen uit de hemel viel in de Belgische provincie Luik, leidde er tot zware overstromingen met 39 dodelijke slachtoffers tot gevolg en 2,8 miljard euro aan materiële schade.    

Met het veerkrachtfonds bereidt WWF-België zich resoluut voor op nog meer natuurrampen wereldwijd. Op dit moment leven ongeveer 3,6 miljard mensen in contexten die erg kwetsbaar zijn door de klimaatcrisis. Dat is bijzonder verontrustend.  

‘We zien dat het aantal crisissen wereldwijd in stijgende lijn zit en we willen ons voorbereiden om daar snel op te kunnen reageren. We observeren de trend en blijven niet bij de pakken zitten. Met het veerkrachtfonds trekken we het terrein op en formuleren concrete antwoorden om natuur, mens en dier doeltreffend te kunnen helpen’, legt Tubbs uit.  

Dieren redden 

Voordat het veerkrachtfonds in het leven geroepen werd, verleende WWF-België ook steun in crisisgebieden. Die steun wordt nu, onder druk van de klimatologische omstandigheden, sneller én structureler gemaakt via het veerkrachtfonds.  

‘Dat klopt helemaal’, beaamt Tubbs. ‘Neem het concrete voorbeeld van Griekenland. Tijdens de hevige natuurbranden in 2021 beslisten we om er de brandweerlui technische en materiële hulp te verschaffen. Daarnaast ondersteunden we de lokale ngo die de dieren uit het vuur redde. Met het veerkrachtfonds willen we de komende jaren klaarstaan om nog meer van dit soort hulp te kunnen bieden in noodsituaties wereldwijd, want dat zal nodig zijn.’  

© Andrea Bonetti / WWF-Griekenland.

Dat het hier gaat om een veerkrachtfonds en niet louter om een crisisfonds, heeft een duidelijke reden. Met het veerkrachtfonds biedt WWF-België niet enkel noodhulp op het moment dat een ramp zich voordoet of net daarna, maar ook op de langere termijn. ‘Noodhulp droogt immers zeer snel op na een ramp, terwijl de natuur tijd nodig heeft om te herstellen’, onderstreept Tubbs. 

Specifieke noden 

Om de werking van het fonds verder te duiden, grijpt Tubbs nogmaals terug naar het Griekse voorbeeld. ‘We hielpen er dieren redden uit het vuur en kwamen dus meteen in actie. Maar daarna moesten de dieren ook nog verzorgd en opgevangen worden, tot ze genezen waren. Ook die hulp ondersteunden we financieel. Hoe we dus precies zullen ingrijpen met ons veerkrachtfonds, hangt af van de crisis en de specifieke noden’, maakt hij duidelijk.  

Steun van de burgers 

WWF-België lanceerde het veerkrachtfonds in 2021 en pompte toen een miljoen euro in de opstart. We selecteerden wereldwijd een tiental concrete projecten en ondersteunden die tijdens een pilootfase. Onlangs werd de werking en de impact van het fonds positief geëvalueerd. Daarom stelt WWF-België nu opnieuw middelen beschikbaar.  

Nieuw is dat burgers vanaf nu het veerkrachtfonds ook zelf rechtstreeks kunnen steunen met een donatie. Door de handen in elkaar te slaan en oplossingen mogelijk te maken, kunnen we de ergste gevolgen van de klimaatcrisis helpen vermijden of verlichten – dat is de insteek.  

Limburg 

Naast crisishulp en ondersteuning op de langere termijn, behoort ook verstandig anticiperen tot het pakket aan oplossingen die we beogen met ons veerkrachtfonds. Ter illustratie: wist je waarom de hevige regenval in juli 2021 in Limburg niet zo'n dramatische gevolgen had als in Luik, de provincie ernaast? Dankzij het rivierherstel van de Maas in Limburg. Door proactief tussen te komen en de natuur als onze partner te zien, kunnen we veel onheil voorkomen.

Welke projecten ondersteunde WWF-België via het veerkrachtfonds? We geven hier nog twee voorbeelden uit de pilootfase:

Perzische panters 

Net zoals in Griekenland ondersteunde WWF-België ook in Armenië projecten om hevige natuurbranden te voorkomen. 230 mensen kregen tijdens 13 trainingen inzicht in de impact van branden op landbouw en op wilde soorten. We investeerden ook mee in de aankoop van nieuw materiaal om de bevolking beter te wapenen tegen vuur. Bovendien werden toen drie Perzische panters geïdentificeerd op de site in kwestie. We rolden er een betere monitoring van de dieren uit. 

Twee orkanen 

In Guatemala ondersteunde WWF-België de organisatie Fundaeco, die werkt rond natuurbehoud, biodiversiteit en duurzame ontwikkeling in overleg met de lokale gemeenschappen.  

Dat project werd immers getroffen door twee zware orkanen én de pandemie. Sites en parken gingen dicht en het ecotoerisme lag er stil. Om de werking te blijven verzekeren, besloten we om het project financieel te ondersteunen met het veerkrachtfonds. 329 mensen uit drie lokale gemeenschappen kregen een opleiding, en we plaatsten een groter gebied onder beschermingsmaatregelen. In dat gebied werden vervolgens ook nieuwe soorten boomsalamanders en boomhagedissen ontdekt.  

© Carlos Vásquez Almazan / Fundaeco.

Boomknuffelaars? 

‘Ik ben hier echt gepassioneerd door’, vertelt Tubbs, die het veerkrachtfonds leidt. ‘Wie denkt dat wij zomaar een stelletje boomknuffelaars zijn, heeft het grondig mis. We staan midden in de actie en bieden concrete antwoorden op het terrein, om mensen, dieren en de natuur te helpen tijdens zware crisissen.’ 

Nog meer weten? Bekijk dan de website van ons veerkrachtfonds.


Contact
Hans Moyson
Media Relations Manager
WWF-België

[email protected] 
+32 (0) 472 01 17 06
+32 (0) 2 340 09 43

Over WWF
WWF is een onafhankelijke natuurbeschermingsorganisatie en een wereldwijd netwerk dat actief is in bijna 100 landen. Onze missie is de aantasting van de natuurlijke omgeving van de planeet een halt toeroepen en een toekomst opbouwen waarin mensen leven in harmonie met de natuur. We willen de biologische diversiteit van de wereld in stand houden en zetten in op het gebruik van hernieuwbare, duurzame natuurlijke hulpbronnen. Ook de vermindering van vervuiling en afval is een van onze belangrijke speerpunten.