18 Korhoenders komen aan in de Hoge Venen om de populatie te versterken

18 Korhoenders komen aan in de Hoge Venen om de populatie te versterken

Van 18 april tot 1 mei 2018 had een missie in Zweden tot doel om maximum 25 korhoenders te vangen op plaatsen waar deze soort nog talrijk voorkomt, in het kader van een project ter versterking van de korhoenpopulatie in de Hoge Venen. De missie werd gecoördineerd door de Universiteit van Luik en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en ondersteund door WWF.

 

Dit project wordt gevoerd in samenwerking met Nederlandse en Duitse teams die al jarenlang in dergelijke interventies betrokken zijn. Het wordt door partners uit de openbare en privésector ondersteund. Het project ging van start in de lente van 2017, met een geslaagde transfer van 10 vogels. Vandaag kunnen we bevestigen dat er, ondanks de bijzonder moeilijke weersomstandigheden in Zweden, 18 korhoenders (tien mannetjes en acht wijfjes) in de Hoge Venen zijn aangekomen. Het enthousiasme rond deze acties en deze mooie vogel neemt niet af, want iedereen wil dit symbool talrijk terugzien in het natuurpark.

Het doel van het project bestaat erin om de laatste populatie korhoenders (Tetrao tertrix), die in 2017 nog in het natuurpark van de Hoge Venen voorkwam, weer wind in de zeilen te geven (in de lente werden er twee mannetjes en een wijfje geteld, vóór de eerste transferinterventie). Het is de bedoeling om de soort te helpen op middellange termijn en daarna op lange termijn opnieuw een leefbaar populatieniveau te bereiken (80 tot 160 exemplaren, mannetjes en vrouwtjes samen), om zo het korhoen voor uitsterving te behoeden in België.

De continentale populaties van het korhoen zijn een ‘Natura 2000-soort’ in het Waalse Gewest. De West-Europese continentale populaties zijn bijna allemaal verdwenen, en de populatie van de Hoge Venen is een van de allerlaatste in Noordwest-Europa en de laatste in België.

Corentin Rousseau, expert van WWF-België: « deze missie is heel belangrijk voor de natuur in België. Het korhoen is een soort die typisch is voor uitzonderlijke biotopen zoals venen en moerassen. Door de populatie en zijn biotoop te verbeteren profiteren verschillende andere soorten mee zoals libellen, vlinders, hagedissen en vogels. Bovendien helpen de gegevens van de zenders die op de korhoenders werden geplaatst ons om hun habitat beter te begrijpen en de nodige beheersmaatregelen te nemen.

 

Herhaling van de interventie van 2017

Op 23 april 2017 werden er 10 korhoenders (vijf mannetjes en vijf vrouwtjes) in Zweden gevangen op plaatsen waar deze soort nog talrijk voorkomt. Zij werden in de Hoge Venen vrijgelaten in het kader van een voorbereidende actie, die vier tot vijf jaar moet worden verdergezet en uitgebreid. De vogels werden allemaal geringd en zes dieren (vier vrouwtjes en twee mannetjes) werden met een zendertje uitgerust, zodat zij eenvoudig kunnen worden gevolgd.

De eerste twee maanden werd intense detectie uitgevoerd om de gegevens van twee haantjes en een hen te registreren, wat in totaal 900 posities opleverde. Via deze posities werd duidelijk dat de twee mannetjes na vele verplaatsingen in en rond de Hoge Venen bepaalde ontmoetingsplaatsen hebben bezocht, en dat één wijfje hoogstwaarschijnlijk heeft gebroed en kuikentjes kreeg. Het vermoeden bestaat dat er ook een andere hen op een ontmoetingsplaats aanwezig was.

In het najaar en de winter werd er nog meer onderzoek gevoerd. Groepen van vijf tot zes vogels zijn verschillende keren waargenomen. Ze omvatten mannetjes en vrouwtjes. Van de zes vogels met zenders werden er vijf gedetecteerd, maar helaas konden in deze periode geen gegevens worden gedownload. Zweedse vogels worden echter regelmatig waargenomen. Tellingen uitgevoerd in de lente duiden op vijf vogels, soms afkomstig van de Hautes Fagnes, soms van Zweedse afkomst, maar ook en mogelijk van een kruising van de twee.