Nieuws

Grote olievlek gesignaleerd in Brazilië

Brazilië wordt geconfronteerd met de grootste olievlek in zijn geschiedenis. Meer dan 2.200 kilometer kust is getroffen. Olie bereikt nu beschermde mariene gebieden. Koolwaterstoffen verontreinigen zeedieren, mangroven en rivieren. WWF heeft noodhulp gestuurd en hekelt de laksheid van de Braziliaanse autoriteiten bij deze ecologische ramp.

.. Lees meer

Noodsituatie voor het milieu: samenwerking tussen overheden is noodzakelijk

Wallonië, Brussel en Vlaanderen hechten eindelijk meer belang aan klimaat en biodiversiteit in hun respectieve regeringsovereenkomsten. WWF dringt er bij de federale regeringsvorming op aan om een ambitieus milieubeleid te ontwikkelen.

.. Lees meer

Naya was niet de laatste wolvin in ons land

WWF is geschokt om het nieuws te vernemen van de dood van wolvin Naya en haar welpen. Alle aanwijzingen die de Cel Natuurinspectie van Natuur en Bos verzamelde, wijzen in de richting van een georganiseerde actie om Naya en haar welpen om te brengen.

.. Lees meer

Het smelten van de ijskappen en gletsjers bedreigt 1 miljard mensen

Geen enkel deel van de wereld zal gespaard blijven van de gevolgen van klimaatverandering, omdat de oceaan warmer wordt en ijskappen en gletsjers smelten, wat een snelle stijging van de zeespiegel tot gevolg kan hebben en een gevaar vormt voor een miljard mensen tegen 2050. 

.. Lees meer

Onze voetafdruk op water en ijs is gigantisch

Regeringen komen vanaf vrijdag bijeen in Monaco om een ​​nieuw VN-rapport goed te keuren dat de gevolgen en risico's van dramatisch veranderende oceanen, poolgebieden en gletsjers schetst. Het rapport onderstreept de crisis waarmee we worden geconfronteerd, waarbij de klimaateffecten in omvang, frequentie en intensiteit overal aan het toenemen zijn. Vrijdag 20 september is ook uitgeroepen tot wereldwijde actiedag door de jonge activisten van Youth for Climate.

.. Lees meer

CEO van WWF-België wordt de rechterhand van de nieuwe Waalse minister van Leefmilieu en Natuur

Na 5 jaar CEO te zijn geweest van WWF-België, wordt Antoine Lebrun de stafchef van Céline Tellier, de nieuwe Waalse minister van Leefmilieu en Natuur. Een sterke erkenning voor het werk van WWF.

.. Lees meer

New Blog Post

Le loup est de retour en Wallonie depuis 2016. Cinq individus mâles ont été repérés dans la Région. Le cinquième a été identifié à Havelange le 1er août dernier. Selon le Réseau loup, un de ces grands prédateurs a élu domicile sur le territoire wallon. Il s’agit d’un individu de lignée polonaise aperçu pour la première fois en juin 2018. 

.. Lees meer

Amazonewoud: de hulp komt op gang, de noden blijven groot

Op 22 augustus stelde WWF-België een noodfonds in tegen de bosbranden in het Amazonewoud. Dankzij uw betrokkenheid hebben wij al eerste noodhulp op het terrein kunnen bieden.

.. Lees meer

Een betere bescherming voor sommige soorten, aanhoudende vragen voor andere...

De 18e conferentie van de partijen bij het Verdrag inzake internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES CoP18) sloot  vandaag af in Genève, met belangrijke implicaties voor de toekomst van dier- en plantensoorten over de hele wereld.

.. Lees meer

Droge wind wakkert branden in Amazonewoud nog aan

Volgens WWF mensen op het terrein in Bolivia en Brazilië wakkeren extreem droge winden de branden verder aan, vooral in de Chiquitanía, in Bolivia en de Pantanal, in Paraguay, Bolivia en Brazilië. Duizenden Boliviaanse vrijwilligers, bosbrandweerlieden en beschermingsgroepen in beschermde gebieden, werken al 2 weken zonder basisuitrusting zoals maskers en laarzen maar krijgen het vuur niet onder controle.

.. Lees meer

1 2 3 4 ... 17