Nieuws

Natuur inclusieve landbouw kan ecologische meerwaarde boeken én boer aanzienlijk beter vergoeden

Landbouw is een van de bepalende actoren voor de toestand van onze biodiversiteit én bovendien een belangrijke speler in de race om ons land aan te passen aan het veranderend klimaat. Met de aangekondigde koerswending van het Europese gemeenschappelijk landbouwbeleid openen zich nieuwe perspectieven om van natuur en landbouw opnieuw bondgenoten te maken. 

.. Lees meer

A life on our planet

Na 93 jaar kan David Attenborough zeggen dat hij alle continenten op aarde heeft bezocht en de natuur in al haar facetten heeft kunnen bewonderen. Nu neemt hij een moment om stil te staan bij alle verwoesting en veranderingen van de natuur die hij heeft gezien.

.. Lees meer

Goede startpositie voor toekomst, maar de race is nog niet gelopen

Voor het eerst vormen klimaat, milieu en natuur een speerpunt in een Belgisch federaal regeerakkoord. Een cruciale startpositie voor het decennium waarin de versnelling richting koolstofneutrale, circulaire en natuurvriendelijke samenleving moet gebeuren, zo stelt de milieubeweging (BBL, BRAL, Greenpeace, IEW, Natagora, Natuurpunt, WWF). Toch moeten er nog kansen verzilverd worden om de race binnen de tijd uit te lopen.

.. Lees meer

De uitgelezen kans om de ontbossing door consumptie in de EU te stoppen is nu

Branden die woeden in de Amazone en Cerrado zijn opzettelijk aangestoken om plaats te maken voor grootschalige industriële landbouw - en de vraag van Europese markten naar grondstoffen die op voormalige bosgrond worden geproduceerd, voedt de branden. Wereldwijd is de EU verantwoordelijk voor meer dan 10% van de vernietiging van bossen ...

.. Lees meer

Bemoedigende tekenen op deze Wereldneushoorndag

Malawi toont bemoedigende tekenen voor de toekomst van de zwarte neushoorn in het land. Deze ernstig bedreigde diersoort werd, met steun van WWF, verplaatst en verspreid over drie beveiligde parken in Malawi om hen de beste kans te geven te gedijen. Elk van deze succesvolle projecten laten zien dat het mogelijk is de situatie echt te verbeteren door samen te werken.

.. Lees meer

Het eerste Living Planet Report Belgium toont gemengd beeld van onze biodiversiteit

Het eerste Living Planet Belgium-rapport maakt een balans op van de biodiversiteit in België tussen 1990 en 2018. De trend is licht positief (+ 0,2% / jaar) maar er zijn veel verschillen naargelang de soort en habitattype. Soorten die specifiek zijn voor natte gebieden en natuurlijke open omgevingen vertonen gemiddeld een lichte toename van hun populaties. Aan de andere kant is de achteruitgang dramatisch voor soorten in agrarische omgevingen en, in mindere mate, voor bossoorten, met name voor vogels.

.. Lees meer

Biodiversiteit aan het crashen met -68% sinds 1970

Wereldwijde populaties van zoogdieren, vogels, amfibieën, reptielen en vissen zijn in minder dan een halve eeuw met gemiddeld twee derden achteruitgegaan, grotendeels als gevolg van dezelfde vernietiging van het milieu die bijdraagt aan de opkomst van zoönotische ziekten zoals COVID-19.

.. Lees meer

Verrassend maar heuglijk nieuws: de lynx is teruggekeerd naar ons land

In Wallonië werd vorige week een lynx gefotografeerd. Dit is heuglijk nieuws, maar ook opmerkelijk aangezien de dichtsbijzijnde populatie in Duitsland ver van ons verwijderd is en de weg naar België veel obstakels kent. Dat die versnippering een drempel kan vormen voor de vestiging van een langdurig leefbare populatie, werd deze zomer reeds aangetoond in een studie van WWF-België. 

.. Lees meer

Bosbranden in 2020 kunnen erger zijn dan in 2019

Een nieuwe studie van WWF en de Boston Consulting Group (BCG) toont aan dat het aantal bosbranden wereldwijd in april met 13% is gestegen in vergelijking met 2019, wat al een recordjaar was. De belangrijkste verklaringen voor deze toename zijn heter en droger weer als gevolg van klimaatverandering en ontbossing, voornamelijk veroorzaakt door de omzetting van land in landbouwgebieden. 75% van de bosbranden is door de mens veroorzaakt. 

.. Lees meer

Earth Overshoot Day valt op 22 augustus: een historische, maar ontoereikende daling van onze ecologi

Earth Overshoot Day vindt aanstaande zaterdag 22 augustus plaats, meer dan drie weken later dan in 2019. Deze dag markeert de symbolische datum waarop de mens alle natuurlijke hulpbronnen, die de aarde in een jaar kan produceren, heeft verbruikt. De maatregelen die tijdens de COVID-19 pandemie zijn genomen, verklaren de historische daling van de totale ecologische voetafdruk (-9,3%).

.. Lees meer

1 2 3 4 ... 23