Een Waals beheerplan voor de wolf

Een Waals beheerplan voor de wolf

De terugkeer van de wolf, een beschermde soort, in het grootste natuurreservaat van Wallonië, is op zich al symbolisch. WWF-België omarmt het initiatief ’Réseau Loup’ (Netwerk Wolf) van de Waalse overheid en nodigt de overheid uit om nog een versnelling hoger te schakelen door op korte termijn een beheerplan goed te keuren.

 

De terugkeer van de wolf in Wallonië, na meer dan honderd jaar afwezigheid, is buitengewoon. Het is nog maar eens het bewijs dat de bescherming van de wolf in Europa succesvol is. Bovendien heeft de terugkeer van een supercarnivoor een positieve impact op de biodiversiteit, zoals ervaringen in het buitenland al veelvuldig bewezen. Het is dus een belangrijke overwinning voor natuurbehoudsorganisaties, vermits de terugkeer van de wolf bewijst dat de beschermingsstatus waarvan soorten genieten concrete perspectieven biedt voor de bedreigde biodiversiteit. Bovendien bewijst de terugkeer van de wolf in de Hoge Venen eens te meer het belang van het behoud van grote natuurgebieden.

Deze bevindingen zijn een grote motivatie voor natuurbehoudsorganisaties, en in het bijzonder voor het Waalse overlegorgaan ‘Grands Prédateurs’ (Grote Carnivoren). Het nieuws is een ware opsteker voor dit overlegorgaan dat in 2016 opgericht werd door verschillende natuurbehoudsorganisaties om de terugkeer van de wolf optimaal voor te bereiden. Het profiteert dan ook van deze gelegenheid om de politici aan te moedigen zeker geen moeite te sparen en zich te blijven inzetten voor het behoud van de natuur!

Anthony Kholer, spreekbuis van het overlegorgaan ‘Grands Prédateurs’: 'Wij zijn opgetogen over het anticiperend werk van de Waalse overheid die, door de oprichting van het ’Réseau Loup’ proactief te werk is gegaan om het samenleven met deze grote carnivoor vorm te geven. Toch vragen wij aan de Waalse overheid een volgende stap te zetten, door de snelle uitwerking en goedkeuring van een ‘Beheerplan Wolf’ zoals in Vlaanderen en in onze buurlanden gebeurde.'

WWF loup wolf2

Zo herbevestigt het overlegorgaan ‘Grands Prédateurs’ de noodzaak aan:

  • Respect voor de status van de wolf als strikt beschermde soort;
  • Strenge en eensluidende veroordeling van elke afbreuk aan de strikte bescherming van de soort;
  • Het informeren van alle belanghebbende partijen (overheid, natuurbehoudsorganisaties, veehouders, jagers, bevolking …) over de ware impact van de soort;
  • Het zoeken naar aan onze contreien aangepaste samenlevingsoplossingen die het behoud van de wolf bevorderen, via overleg tussen alle belanghebbende partijen;
  • Door het Waalse Gewest gesubsidieerde beschermingsmaatregelen voor veehouders (snelle interventiekit, bescherming van de kuddes …);
  • Opvolging en uitbetaling van verzoeken om schadevergoeding van veehouders, in het geval dat een aanval door een wolf niet uitgesloten kan worden.

 

Dit heuglijke nieuws voor de biodiversiteit mag de moeilijkheden die optreden bij het samenleven met een grote carnivoor niet verhullen. De ervaring van de ons omringende landen moet ons helpen om ons er zo goed mogelijk op voor te bereiden. Overleg met de landelijke belanghebbenden en informatie en sensibilisatie in het belang van veehouders, jagers en bevolking, zijn van fundamenteel belang voor het tot stand komen van een vreedzame samenleving ten voordele van het behoud op lange termijn van de wolf in onze contreien.

Het overlegorgaan ‘Grands Prédateurs’ verzamelt een aantal natuurbehoudsverenigingen die met één stem willen communiceren over de terugkeer van de grote carnivoren in België (wolf, lynx en gouden jakhals): Ferus, Forêt & Naturalité, Forêt.Nature, Jeunes & Nature, la Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux, Natagora, Wolf Eyes en WWF-België.