My 2050

My 2050

Acties

Onze maatschappij staat voor enorme uitdagingen om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 met 80 à 95% te doen dalen. Dat wil zeggen in één generatie tijd!


Daarvoor zijn belangrijke inspanningen in verschillende sectoren (gebouwen, transport, industrie, energievoorziening en landbouw) nodig. Er zijn tal van scenario’s mogelijk. Er is namelijk niet één ideale oplossing of toekomst denkbaar, maar er zijn verschillende technologische keuzes en gedragsveranderingen mogelijk.
Wat wel zeker is, is dat de jongeren van vandaag zich moeten mengen in dit debat. De keuzes die nu gemaakt worden zullen sterk bepalen hoe zij in de toekomst zullen studeren, leven, werken en wonen.
Met de 'My 2050'-webtool kunnen leerlingen simuleren welke impact maatregelen in verschillende sectoren heeft op de uitstoot van broeikasgassen. Het einddoel is een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 80 à 95%. Hoe ze daaraan komen, beslissen ze zelf met de online tool.
Bij de webtool hoort ook een handleiding voor leerkrachten en korte animaties zodat het zeer makkelijk is om met de webtool te werken in de klas.
Deze tool is uiterst geschikt voor leerlingen van de derde graad secundair onderwijs.

My 2050 is een project van de Federale overheidsdienst Leefmilieu, dienst klimaatverandering in samenwerking met WWF.