Educatief materiaal

Living Planet Report 2022 - jongereneditie

Het Living Planet Report 2022 voor jongeren is er!

Wat is dat precies, het Living Planet Report?

Om de twee jaar doet WWF een wetenschappelijk onderzoek naar de staat van de biodiversiteit in de wereld. Daaruit komt een uitgebreid en gedetailleerd rapport voort. Dit rapport, het Living Planet Report, wordt daarna aangepast en verkort voor jongeren om belangrijke informatie met hen te kunnen delen.

Dit jaar heeft onderzoek aangetoond dat de populaties van wilde dieren sinds 1970 met gemiddeld 69% is gedaald. Dit in vergelijking met een gemiddelde daling van 68% in 2020. Deze cijfers hebben invloed op de wilde dieren natuurlijk maar ook op onze gezondheid.

LEEFTIJD

12 - 18 jaar

Thema

Natuur in België, wilde dieren

type

Pedagogisch dossier, quiz

Waaruit bestaat deze tool?

  • Naast het uitgebreide Living Planet Report hebben wij ook een versie speciaal voor jongeren. Een kort maar krachtig document met informatie omtrent biodiversiteit en vergezeld van illustraties. (Gratis te downloaden op het einde van de pagina.)
  • Er is een powerpoint-presentatie die door leerkrachten kan gebruikt worden in de klas. (Gratis te downloaden op het einde van de pagina.)
  • Na het overlopen van de presentatie kan er een (Kahoot!) quiz worden gespeeld met de leerlingen om hun kennis te testen.
  • Daarnaast is er dit jaar ook een bijpassende video (rechts) met een boodschap die aanzet tot nadenken.

Met dank aan WWF Nederland.

Download nu het Living Planet Report 2022 - jongereneditie en de presentatie! Leer met je klas alles over de toestand van de biodiversiteit en hoe we samen een verschil kunnen maken.