In het spoor van de otter

In het spoor van de otter

Pedagogisch dossier
Spelletjes, quizzen en knutselen
Downloaden

Wist je dat de otter een sleutelsoort is in België? Maar ondanks zijn belang is hij nu bedreigd. WWF-België biedt u een educatief pakket aan voor leerlingen van het 3de tot het 6de leerjaar van de lagere school, dat hen onderdompelt in de wereld van de Europese otter.

Ontdek de otter en zijn habitat in België met je leerlingen aan de hand van diverse opdrachten en activiteiten!

Waarom een educatief dossier over de otter? 

De Europese otter is een solitair, semi-aquatisch dier en een symbool van gezonde rivieren in België. Het is een paraplusoort en de bescherming ervan zorgt voor de bescherming van vele andere soorten. De Europese otter werd intensief bejaagd en gevangen waardoor de soort verdween uit ons land. De otter is teruggekeerd naar België en is hier, maar hij blijft met uitsterven bedreigd. WWF-België lanceerde in 2018 een veldproject om zijn habitat te herstellen zodat de otter zich terug in ons land kan vestigen.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze expertenpagina over de Europese otter:

Wat zit er in dit educatief dossier?

Het dossier is opgebouwd rond 10 thema's. Elk thema wordt uitgewerkt in een dossier voor de leerkrachten en een boekje (leerlingenfiches) voor de leerlingen.

Een boekje met 10 thema's voor leerkrachten

Deze map bevat wetenschappelijke, literaire, geografische, historische en vooral speelse activiteiten. Je downloadt een boekje met 10 thematische steekkaarten. Eerst gaan we op een ontdekkingsreis met de otter. In de volgende fiches wordt gewezen op de bedreigingen voor de soort en worden mogelijke oplossingen voorgesteld. In de laatste fiches wordt een nuttig verband gelegd tussen de bescherming van de otter en de instandhouding van de biodiversiteit.

Het leerlingenboekje

Naast het boekje voor leerkrachten is er ook een boekje voor leerlingen. Het bevat de 10 thematische steekkaarten in de vorm van verschillende activiteiten en spelletjes.

Hoeveel kost dit educatief dossier?

Helemaal niets! Dit is een gratis dossier dat werd samengesteld door het natuurpark "Haut-Sûre Forêt d’Anlier" en de "Fédération des Parcs Naturels de Wallonie", en dat wordt heruitgegeven met de steun van WWF-België en de Nationale Loterij.