EU Verkiezingscheck - volledig rapport

In aanloop naar de Europese verkiezingen van 2024 peilde we bij de Belgische politieke partijen naar hun standpunten over milieu- en klimaatkwesties die op Europees niveau worden beslist, en werden hun antwoorden vergeleken met onze voorstellen om de biodiversiteits- en klimaatcrisis aan te pakken. 

In dit document staan alle antwoorden van de bevraagde partijen. 

Op deze pagina staat een samenvatting

Document