Sinds de release van ‘de Leeuwenkoning’ in de bioscoop is de helft van alle leeuwen verdwenen

Sinds de release van ‘de Leeuwenkoning’ in de bioscoop is de helft van alle leeuwen verdwenen

PERSBERICHT

Sinds de release van ‘de Leeuwenkoning’ in de bioscoop is de helft van alle leeuwen verdwenen

image received via email
© naturepl.com / Andy Rouse / WWF

 

Woensdag 24 november 2021 - Leeuwenpopulaties nemen gestaag af. In de afgelopen decennia heeft de leeuw te lijden gehad van verschillende bedreigingen: naast de geleidelijke verdwijning van zijn jachtgebieden op het Afrikaanse continent, is hij ook het slachtoffer van preventieve slachting en stroperij. WWF-België lanceert een inzamelingsactie om te strijden voor het behoud van de soort en de bescherming van zijn leefgebied.

 

"The Circle of Life": dit lied is van generatie op generatie doorgegeven. Maar sinds de release van The Lion King in 1994 is bijna de helft van alle wilde leeuwen (43%) verdwenen van het Afrikaanse continent. Twee jaar later, in 1996, werd de soort als "kwetsbaar" toegevoegd aan de Rode Lijst van de Internationale Unie voor het behoud van de natuur (IUCN). Tegenwoordig wordt aangenomen dat er nog maar 23.000 leeuwen in het wild leven, en als er niets wordt gedaan, denken experts dat de soort tegen 2050 gewoonweg uitgestorven kan zijn.

Trapsgewijze bedreigingen

De leeuw is de koning van de Afrikaanse savanne, maar zijn koninkrijk ontglipt hem stilaan: hij is verdreven uit meer dan 90% van zijn grondgebied van herkomst, als gevolg van intensieve menselijke activiteiten. Zo is de leeuw volledig verdwenen uit West-Afrika. Dat komt omdat zijn habitat degradeert, waardoor zijn prooien verdwijnen. De leeuwen vinden daardoor geen voedsel en gaan soms op zoek bij boerderijen, wat conflicten met de lokale bevolking aanwakkert. Zijn einde komt ook dichterbij vanwege het krimpen van zijn territorium. Soms wordt hij neergeschoten als hij de bevolking bang maakt of als hij te dicht bij de kuddes komt. Ten slotte is de leeuw nog te vaak het slachtoffer van stroperij, vooral in onbeschermde gebieden.

Bescherm de leeuw en zijn leefgebied

Het beschermen van de leeuw is om verschillende redenen belangrijk. Enerzijds speelt dit roofdier een cruciale rol in het behouden van een gezond evenwicht met andere dieren. Bovendien maakt het beschermen van de leeuw het mogelijk om zich te concentreren op de bescherming van zijn leefgebied. Tegenwoordig ligt alle hoop voor het behoud van de soort in de beboste savannes van de Miombo, die zich uitstrekken over een groot deel van centraal en zuidelijk Afrika. Deze regio, die 2,7 miljoen hectare beslaat, herbergt een van de rijkste ecosystemen ter wereld. Het voorziet ook in het levensonderhoud van 65 miljoen mensen in de regio. Helaas wordt elk jaar tussen de 30.000 en 250.000 hectare savanne aangetast of vernietigd. Door het leefgebied van de leeuw te beschermen, helpen we de hele regio te bloeien, wat niet alleen de dieren in het wild ten goede komt, maar ook de mensen die afhankelijk zijn van lokale natuurlijke hulpbronnen.

Samen werken om de leeuw te redden

WWF steunt projecten in Zambia en Malawi om dieren te herintroduceren waar ze verdwenen zijn en om bij te dragen aan de revitalisering van soorten. Verder werken we aan versterking en uitbreiden van natuurlijke territoria, het stoppen van stroperij, organiseren van wetenschappelijke studies van populaties en vermindering van conflicten tussen dier en mens.

Dankzij donaties heeft WWF, in samenwerking met African Parks en de lokale bevolking, succesvolle natuurbehoudprogramma's kunnen uitvoeren. Samen hebben we de toekomst van verschillende leeuwenpopulaties in Afrika veiliggesteld, bijvoorbeeld in Malawi en Zambia. WWF heeft jouw hulp nodig om deze projecten te financieren die de soort helpen vrijwaren. Samen kunnen we de leeuw redden! Doe een donatie op: lion.wwf.be/nl

 

Meer informatie :

Koen Stuyck, woordvoerder WWF België, [email protected], +32 499 70 86 41

 

 

 

Over WWF:

WWF is al 60 jaar een van ‘s werelds grootste en meest ervaren onafhankelijke natuurbehoud organisaties met meer dan vijf miljoen leden en donateurs en een wereldwijd netwerk dat actief is in meer dan 100 landen. WWF werkt samen met anderen om de aantasting van het milieu op onze planeet een halt toeroepen en bouwen aan een toekomst waarin de mens in harmonie leeft met de natuur, door te werken aan het behoud van de biodiversiteit, door toe te zien op een duurzaam gebruik van de natuurlijke rijkdommen, en door mensen aan te zetten vervuiling en overconsumptie te verminderen. De komende 10 jaar worden cruciaal om de grootste bedreigingen voor de natuur en voor onszelf aan te pakken.

EINDE