De natuur in Europa onder vuur

De natuur in Europa onder vuur

Brussel, 20 mei – Op 21 mei is het Europese « Natura 2000 dag », wanneer we het grootste netwerk van natuurgebieden ter wereld vieren, nl. 27000 plaatsen en duizenden soorten, allemaal op ons continent. Ter gelegenheid van deze dag mobiliseren Natagora, Natuurpunt en WWF en honderden NGO’s in Europa het grote publiek om zich te laten horen bij de Europese Commissie van Jean-Claude Juncker. Sinds 2015 ligt de Europese natuurwetgeving onder vuur. De finale beslissing in dit dossier zal vallen in de komende maanden. Een belangrijke etappe in het proces is een conferentie over “de toekomst van de natuur in Europa” die plaats vindt in Amsterdam eind juni.

 

In 2015 lanceerde de Europese Commissie van Jean-Claude Juncker een « fitness check » van de Vogel en Habitat Richtlijn, de grote pijler van de natuurwetgeving in Europa. De bedoeling is een analyse van de wetteksten die zou kunnen leiden tot een aanpassing (lees: afzwakking). Voor de ngo’s zou deze beslissing onbegrijpelijk zijn, gezien het succes van het Natura 2000 verhaal en de onrustwekkende evolutie van de biodiversiteit op ons continent. In antwoord daarop heeft de #NatureAlert campagne, die vorig jaar werd gevoerd door meer dan 100 organisaties in heel Europa een nooit geziene reactie van het grote publiek opgeleverd: meer dan 520.000 burgers, waaronder 40.000 Belgen, hebben zich uitgesproken tegen een herziening van de Richtlijn. 

Chris Steenwegen, directeur Natuurpunt : “De Europese natuurrichtlijnen zijn een van de grootste successen van de EU. Ze moeten niet worden aangepast, enkel beter geïmplementeerd. Natuurpunt is verheugd dat minister Collin de steun van ons land voor deze natuurrichtlijnen bevestigt. Daarmee sluit België zich aan bij de grote steun die er in heel de EU leeft voor de richtlijnen."

Volgend op de mobilisatie in 2015 hebben vele Milieuministers, gevolgd door het Europese parlement, de Commissie opgeroepen om de Richtlijn te behouden en ze nog beter te implementeren op het terrein. België, vertegenwoordigd door de Waalse Minister Collin, heeft zich positief uitgelaten over het dossier. Ons land heeft, bij monde van René Collin, een brief in deze zin gestuurd naar de Europese Commissaris verantwoordelijk voor natuur, Karmenu Vella. In ons land worden overigens nog steeds nieuwe Natura 2000 gebieden afgekondigd. 

 

Milieubeweging in heel Europa wil ‘volume van de natuur verhogen’

De volgende maanden zijn cruciaal om te wegen op de finale beslissing over de toekomst van de Richtlijn. Daarom mobiliseren de NGO’s opnieuw het grote publiek. Begin deze week werd de Commissie nog overspoeld door een twitterstorm van burgers die vroegen dat de Richtlijnen beter zouden toegepast worden, en niet afgezwakt. 

Vandaag nodigen WWF, Natuurpunt en Natagora iedereen uit om “het volume van de natuur te verhogen.” Via een ludieke webtool, die vandaag in heel Europa wordt gelanceerd, kunnen burgers hun betrokkenheid met de wilde natuur in Europa tonen door een uniek ‘natuurlied’ te componeren. Deze liedjes zullen vervolgens gestuurd worden naar alle Milieuministers en naar de Europese Commissie.

Antoine Lebrun, Algemeen Directeur van WWF België: “In heel Europa roepen we burgers op om ‘het volume van de natuur te verhogen’. We hebben de natuur nodig in onze levens, die overspoeld worden door stress en vervuiling. De geluiden van de natuur helpen ons herbronnen en worden gebruikt in deze campagne als symbool voor het algemeen belang van de natuur voor ons welzijn. Verhogen van het volume van de natuur betekent ook: een duidelijke boodschap geven aan onze politici: we willen dat de Europese regels behouden blijven en bovendien volledig toegepast worden, om ervoor te zorgen dat we kunnen blijven genieten van wilde natuur bij ons en in heel Europa!”