Alpro en WWF bundelen de krachten tegen ontbossing

Alpro en WWF bundelen de krachten tegen ontbossing

Alpro, die in geen geval sojabonen uit ontboste gebieden gebruikt, steunt het ECOmakala project en slaat zo de handen in elkaar met WWF om de ontbossing van het Virungapark in Oost-Congo tegen te gaan. Daar worden massaal bomen gekapt voor houtskool, “makala” in het Swahili. Door samen met lokale boeren boomplantages aan te leggen rondom het park en met lokale ondernemers houtskoolkacheltjes te produceren die de helft minder houtskool verbruiken, slaat het project drie vliegen in één klap: de bescherming van natuurlijke bossen, extra jobs en lagere energiekosten voor tienduizenden families. Alpro en WWF willen nu ook de consument engageren om een steentje bij te dragen in de strijd tegen de ontbossing van het Virungapark: voor elke verkochte Alpro soya drink Original 1L gaat de komende weken 10 cent naar het ECOmakala project.

Houtskool: de grootste bedreiging voor de bossen van het Virungapark

Het Virunga Nationaal Park in Oost-Congo is door haar unieke fauna en flora het park met de grootste biologische diversiteit van Afrika en dus van een zeldzame en onschatbare waarde voor het continent en de aarde. De allergrootste bedreiging voor het park komt van de illegale houtkap voor houtskool, “makala” in het plaatselijke dialect. De inwoners van Goma, zowat de armste en dichtstbevolkte stad van Congo vlakbij het park, maken noodgedwongen massaal gebruik van houtskool om te koken en zich te verwarmen. Elk jaar verbruikt Goma meer dan 50.000 ton houtskool, voornamelijk afkomstig uit het Virungapark.

ECOmakala en efficiënte houtkachels: de ideale strijdwapens

Om de bosdegradatie van het park te helpen stoppen, zette WWF het ECOmakala project op, waarvoor nu ook Alpro zich engageert en haar consumenten stimuleert op hun beurt een steentje bij te dragen. Onder impuls van het ECOmakala project plantten meer dan 7.000 lokale boeren de voorbije jaren 10.000 hectare nieuwe bossen aan buiten de grenzen van het park. Deze boomplantages zijn bedoeld voor de productie van legale houtskool. Tegelijkertijd produceerden en verdeelden lokale organisaties en ambachtslui 70.000 energie-efficiënte houtskoolkachels (die tot 50% minder houtskool verbruiken) onder de inwoners van Goma. Het resultaat bleef niet uit, de houtskoolconsumptie daalde drastisch. Goed voor het milieu – naast de ontbossing ging ook de CO²-uitstoot fors naar beneden – en goed voor het huishoudbudget van de gezinnen die hun energiekosten zagen halveren. Dankzij de samenwerking met Alpro, kan WWF nu 14.000 energie-efficiënte houtskoolkachels meer laten maken, wat zorgt voor een extra besparing van 2500 ha bos per jaar.

Bouwen aan een duurzame toekomst

“ECOmakala gaat over bouwen aan een duurzame toekomst”, zegt Koen Stuyck van WWF. “Het gaat over energie, over het beschermen van prachtige en noodzakelijke biodiversiteit, over duurzame economie. En het gaat over mensen die in harmonie kunnen leven met de natuur. Het is daarom dat WWF dit project startte en waarom Alpro besloot ECOmakala te steunen.”

“Bij Alpro geven we onze lokale partners altijd een zo groot mogelijke rol. Het ECOmakala-project sluit perfect aan bij die filosofie”, legt Greet Vanderheyden, verantwoordelijk voor duurzame ontwikkeling bij Alpro, uit. “Het zijn in de eerste plaats de lokale boeren en de lokale ondernemers zélf die de ontbossing bestrijden. Door werk te creëren en de armoede tegen te gaan, zorgt het ECOmakala-project ervoor dat de mensen in Goma zelf één van de meest waardevolle natuurgebieden op onze planeet helpen beschermen.”

Soja in de strijd tegen ontbossing

 “Door soja te gebruiken voor menselijke consumptie, en niét als veevoeder, kunnen we onze ecologische voetafdruk enorm verkleinen en ontbossing tegengaan. 1 liter Alpro soya drink Original verbruikt niet alleen minder water en CO2 vergeleken met een liter halfvolle koemelk, het heeft maar liefst 2 keer minder landoppervlakte nodig. Bovendien gebruikt Alpro nooit ingrediënten die uit ontboste gebieden komen: de helft van onze sojabonen komt uit Europa, de andere helft uit Canada”, verduidelijkt Greet Vanderheyden. “Dat geeft ons niet alleen de garantie dat er geen genetische manipulatie aan te pas komt, maar ook dat ze in geen geval uit ontboste gebieden komen.”

Meer en meer consumenten kiezen ook daarom voor plantaardige voeding. Alpro en WWF willen die consumenten niet alleen informeren, maar hen ook echt betrekken bij de strijd tegen ontbossing. “We lanceren een speciale WWF-editie van onze ‘klassieker’, de Alpro soya drink Original 1L”, aldus commercieel manager Wim Bauwens. “Op het drinkpak geven we uitleg over het ECOmakala project en duurzame soja. En voor elke liter die we verkopen, gaat er 10 eurocent rechtstreeks naar het WWF. Alpro hecht ontzettend veel belang aan duurzame ontwikkeling: onze groei moet ook een meerwaarde betekenen voor de samenleving. We willen onze consumenten niet alleen informeren over dat engagement, maar het echt samen met hen waarmaken.”