Nieuws

Bemoedigende tekenen op deze Wereldneushoorndag

Malawi toont bemoedigende tekenen voor de toekomst van de zwarte neushoorn in het land. Deze ernstig bedreigde diersoort werd, met steun van WWF, verplaatst en verspreid over drie beveiligde parken in Malawi om hen de beste kans te geven te gedijen. Elk van deze succesvolle projecten laten zien dat het mogelijk is de situatie echt te verbeteren door samen te werken.

.. Lees meer

Het eerste Living Planet Report Belgium toont gemengd beeld van onze biodiversiteit

Het eerste Living Planet Belgium-rapport maakt een balans op van de biodiversiteit in België tussen 1990 en 2018. De trend is licht positief (+ 0,2% / jaar) maar er zijn veel verschillen naargelang de soort en habitattype. Soorten die specifiek zijn voor natte gebieden en natuurlijke open omgevingen vertonen gemiddeld een lichte toename van hun populaties. Aan de andere kant is de achteruitgang dramatisch voor soorten in agrarische omgevingen en, in mindere mate, voor bossoorten, met name voor vogels.

.. Lees meer

Biodiversiteit aan het crashen met -68% sinds 1970

Wereldwijde populaties van zoogdieren, vogels, amfibieën, reptielen en vissen zijn in minder dan een halve eeuw met gemiddeld twee derden achteruitgegaan, grotendeels als gevolg van dezelfde vernietiging van het milieu die bijdraagt aan de opkomst van zoönotische ziekten zoals COVID-19.

.. Lees meer

Verrassend maar heuglijk nieuws: de lynx is teruggekeerd naar ons land

In Wallonië werd vorige week een lynx gefotografeerd. Dit is heuglijk nieuws, maar ook opmerkelijk aangezien de dichtsbijzijnde populatie in Duitsland ver van ons verwijderd is en de weg naar België veel obstakels kent. Dat die versnippering een drempel kan vormen voor de vestiging van een langdurig leefbare populatie, werd deze zomer reeds aangetoond in een studie van WWF-België. 

.. Lees meer

Bosbranden in 2020 kunnen erger zijn dan in 2019

Een nieuwe studie van WWF en de Boston Consulting Group (BCG) toont aan dat het aantal bosbranden wereldwijd in april met 13% is gestegen in vergelijking met 2019, wat al een recordjaar was. De belangrijkste verklaringen voor deze toename zijn heter en droger weer als gevolg van klimaatverandering en ontbossing, voornamelijk veroorzaakt door de omzetting van land in landbouwgebieden. 75% van de bosbranden is door de mens veroorzaakt. 

.. Lees meer

Earth Overshoot Day valt op 22 augustus: een historische, maar ontoereikende daling van onze ecologi

Earth Overshoot Day vindt aanstaande zaterdag 22 augustus plaats, meer dan drie weken later dan in 2019. Deze dag markeert de symbolische datum waarop de mens alle natuurlijke hulpbronnen, die de aarde in een jaar kan produceren, heeft verbruikt. De maatregelen die tijdens de COVID-19 pandemie zijn genomen, verklaren de historische daling van de totale ecologische voetafdruk (-9,3%).

.. Lees meer

Mauritius: de olieramp zal op lange termijn gevolgen hebben voor de natuur

WWF is diep bedroefd over de olieramp die de Japanse tanker, MV Wakashio, voor de kust van Mauritius heeft veroorzaakt. Dit tragisch ongeval zal op lange termijn dramatische gevolgen hebben voor het ecosysteem en de gemeenschappen en bedrijven die hiervan afhankelijk zijn. 

.. Lees meer

Een bacterie zou de oorzaak zijn voor de dood van 350 olifanten in Botswana

Begin juli ontvingen we het schokkend nieuws over de mysterieuze dood van 350 olifanten in het noorden van Botswana. De eerste sterfgevallen vonden plaats in april in de Okavango Delta en namen toe tot half juni. Volgens de eerste resultaten van toxicologische analyses zou een bacterie de oorsprong zijn van dit tragisch voorval.  

.. Lees meer

WWF: 3 miljard dieren getroffen door de bushfire-crisis in Australië

Bijna drie miljard dieren - zoogdieren, reptielen, vogels en kikkers - werden gedood of op de vlucht gejaagd door de verwoestende bosbranden van 2019-2020 in Australië. Dat is bijna driemaal een eerdere schatting die in januari werd uitgebracht. De cijfers worden onthuld in een tussentijds rapport getiteld ‘Australia's 2019-2020 Bushfires: The Wildlife Toll’, in opdracht van WWF.

.. Lees meer

Het Irrawaddy-dolfijntje heeft jou nodig

We hebben uitstekend nieuws: dit jaar zijn er vijf baby-Irrawaddydolfijntjes geboren en ze doen het goed! Maar de bedreigingen zijn talrijk. Steun hun geboortelijst* zodat ze veilig kunnen opgroeien.

.. Lees meer

1 2 3 4 5 ... 22