Financiële instellingen

Belangrijke hefboom voor verandering

Bij WWF zien we financiële instellingen als een krachtige hefboom voor verandering. De financiële sector moet, net zoals de andere sectoren, zijn rol spelen bij de transitie naar een duurzame samenleving en economie. Door rekening te houden met milieu- en sociale thema’s kunnen ze bedrijven aanzetten om hun impact op de biodiversiteit en het klimaat te beperken.

Vaststelling van WWF

Financiële instellingen dragen hun deel van de verantwoordelijkheid voor de milieu- en sociale impact van de activiteiten die ze financieren.

Nochtans houden de meeste grote commerciële- en investeringsbanken hier geen rekening mee. Slechts enkele banken beginnen zich bewust te worden van hun verantwoordelijkheid.

Voorstellen van WWF

Duurzame financiering is de schakel tussen financiële systemen en gezonde ecosystemen. Het natuurlijk kapitaal van onze planeet genereert economische en milieuvoordelen die een gezonde en veerkrachtige economie ondersteunen. Door de waarde van de natuur en het verband tussen financiële en ecologische risico’s aan te tonen, willen we zorgen voor een beleid dat het natuurlijk kapitaal van de planeet ondersteunt in plaats van een beleid dat het natuurlijk kapitaal van onze planeet schade toebrengt.

Op internationaal niveau streeft WWF naar een duidelijke transitie van de financiële instellingen. Op die manier willen we wereldwijde doelstellingen realiseren zoals de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Het WWF-netwerk wil: 

  1. financiële instellingen stimuleren om meer rekening te houden met milieurisico’s en -criteria
  2. financiële instellingen aanmoedigen om meer te investeren in duurzame ontwikkeling
  3. de invloed van financiële instellingen aanwenden om duurzame praktijken in de rest van de economie te stimuleren

Overheidsfinanciën

Publieke financiële instellingen moeten het voorbeeld geven en hun krediet- en investeringsbeleid afstemmen op de duurzaamheidsdoelstellingen.

Mekong overstroomd bos, leefgebied van de Irrawaddy dolfijn

Beleid en regelgeving van de Europese Unie op het gebied van private investeringen

WWF zet zich op Europees niveau in om de beleidsmakers van de EU te beïnvloeden om een ambitieuze Europese strategie op te zetten voor duurzame financiering. We waken erover dat deze private investeringsstromen worden afgestemd op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, het klimaatakkoord van Parijs en de bredere milieu- en sociale kwesties.

Luchtfoto van neushoorn habitat in Azië, vernietiging habitat

Grote Europese investeerders

Op Europees niveau gaat WWF de dialoog aan met investeerders zoals vermogensbeheerders. We willen hen helpen om hun beleid en investeringsprocessen aan te passen aan de risico’s en kansen van klimaatverandering en andere gerelateerde thema’s.