Koen Stuyck

SR Advocacy Officer

Als pleitbezorger voor klimaat en voetafdruk creëert Koen draagvlak – bij het grote publiek, op politiek niveau en in de bedrijfswereld – voor de nodige maatregelen om de klimaatverandering aan te pakken en onze impact op de natuur te verminderen. Daarnaast leidt hij politiek lobbywerk om Belgische financiële instituties en het beleid te vergroenen. Doel: zorgen dat de beschikbare middelen volop ingezet worden voor de ecologische transitie en geen bijkomende schade veroorzaken. 

Voor hij zijn huidige functie aanvatte, werkte Koen sinds 2011 als algemeen woordvoerder voor WWF-België. Hij heeft ruime ervaring en uitgebreide kennis over de meeste domeinen waarin WWF actief is. Koen nam deel aan vijf klimaattoppen en andere internationale conferenties, bezocht verschillende projecten op het terrein, en zag ter plaatse hoe de klimaat- en biodiversiteitscrisis hard toeslaat. 

Klimaat en biodiversiteit zijn twee kanten van dezelfde munt. De klimaatopwarming zet de natuur onder druk. Omgekeerd verergert de afbraak van de natuur door de mens de klimaatverandering. De natuur voorziet ons niet alleen van schone lucht, maar ook van voedsel, zoet water, medicijnen en grondstoffen. Onze economie draait erop. Onze levens hangen ervan af. Het is dus van existentieel belang dat we snel onze voetafdruk op de natuur verkleinen en de klimaatverandering stoppen.