evenement

BeWild-conferentie

WWF organiseerde zijn eerste BeWild-event op 19 oktober 2023, tijdens het Naamse Festival International Nature. Tijdens de conferentie gingen we dieper in op rewilding in België. Rewilding – ook gekend als herwildering of procesnatuur – is een natuurherstelaanpak die aan populariteit wint. 

IUCN omschrijft rewilding als een proces waarbij natuurlijke gebieden die door de mens werden verstoord, worden teruggebracht naar hun natuurlijke staat door:

  1. natuurlijke processen,
  2. de connectiviteit tussen die gebieden,
  3. het (bijna) volledige voedselweb op alle trofische niveaus, te herstellen.

Heb je nog vragen? Wil je graag deelnemen aan het volgende BeWild-evenement? Schrijf je in voor meer informatie over rewilding en om deel uit te maken van de BeWild-beweging!

Conferentie over de mogelijkheden en uitdagingen voor rewilding

Met de BeWild-conferentie richtten we de schijnwerpers op rewildingmethodes die we in België – en vooral in Wallonië – kunnen invoeren. Deze onderwerpen kwamen aan bod tijdens de eerste helft van de conferentie: natuurherstel, de uitdagingen die de klimaatverandering opwerpt, het herwilderen van rivieren, schorskeverinvasies, de ecologische rol van de lynx, wolf en bison en hoe we met hen kunnen samenleven.

De conferentie bood experten de kans om ervaringen te delen die ze opdeden in België en het buitenland. Daarna volgde een politiek panel met vertegenwoordigers van verschillende Waalse politieke partijen: Minister Céline Tellier (ECOLO), Georges-Louis Bouchez (MR), Gwenaëlle Grovonius (PS), Francois Desquesnes  (Les Engagés) en Laszlo schonbrodt (PTB). Ze kregen de kans om hun visie en doelstellingen voor rewilding te delen. 

Download het programma van het event met info over de sprekers

BeWild Prize

Emma Leyder, student aan de Vrije Universiteit Brussel, won de BeWild-Prijs voor haar masterthesis: ‘Rewilding in Wallonië: een nieuwe kijk op ecologische expertise en praktijken’.

BEKIJK DE SELECTIECRITERIA VAN DE BEWILD-PRIJS VOOR DE BESTE MASTERSCRIPTIE OVER REWILDING

Bedankt aan alle deelnemers van het evenement. Hieronder vind je de presentatie die we projecteerden tijdens de conferentie met ook de antwoorden van de politici op de vragen van WWF-België.  

DOWNLOAD DE PRESENTATIES VAN DE SPREKERS