WWF surpeche overbevissing header2 WWF surpeche overbevissing header2

Overbevissing

Overbevissing is een probleem dat ons allemaal raakt. Niet alleen komt de voedselvoorziening in gevaar, ook miljoenen arbeidsplaatsen en ecosystemen staan op het spel.

 

Bij overbevissing wordt er meer vis gevangen dan de hoeveelheid die de vispopulaties kunnen vervangen, door natuurlijke reproductie. Zo veel mogelijk vis vangen kan een voordelige praktijk lijken, maar overbevissing heeft serieuze gevolgen.

3 miljard mensen zijn afhankelijk van vis als voornaamste bron van proteïnen, en visserij is de belangrijkste kostwinning voor miljoenen mensen over de hele wereld. Eeuwenlang werden zeeën en oceanen gezien als een ongelimiteerde bron van voedsel. Maar groeiende visvangst en schadelijke vistechnieken die toelaten om steeds grotere hoeveelheden vis te vangen, drijven sinds 1950 vele visbestanden tot op het punt van instorten.

Volgens FAO (2016) worden 31,4% van ’s werelds commerciële visbestanden overbevist, 58,1% worden bevist op de biologische limiet en slechts 10,5% wordt gevist ver onder de biologische limiet.  

Het goede nieuws is dat er oplossingen bestaan en we al weten wat er moet gebeuren. De oceaan is een hernieuwbare bron die toekomstige generaties kan voorzien van voedsel, maar enkel als de menselijke druk onder controle wordt gebracht.

WWF werkt met de belanghebbenden om het visbeheer wereldwijd te veranderen, met de focus op duurzame praktijken die de ecosystemen behouden, maar ook op het ondersteunen van een duurzaam levensonderhoud en om voedselzekerheid te garanderen. We willen illegale visserij een halt toe roepen en we streven naar meer monitoring op visserijbeheer met behulp van satellieten, camera’s en sensoren.

Strijden tegen overbevissing voor de bescherming van

Steun onze terreinprojecten