Wedstrijd: visie op de toekomst

Wedstrijd: visie op de toekomst

Wedstrijden
Spelletjes, quizzen en knutselen
Video’s/Muziek
Downloaden

Ga met je klas de uitdaging aan en stel je de wereld van morgen voor

Waarom?

Klimaatverandering, een drastische afname in biodiversiteit, de verschijning van nieuwe virussen... De staat van onze planeet is verontrustend. De impact van mensen is dan ook significant.

Gelukkig is het nog niet te laat! Laten we daarom stil staan bij hoe de wereld van morgen er zou kunnen uitzien. Er bestaan reeds heel wat oplossingen die ons kunnen helpen om het tij te doen keren.

Het moment is aangebroken om onze manier van leven onder de loep te nemen. Laten we de tijd nemen om na te denken over hoe we de toekomst van onze planeet terug op het juiste spoor kunnen krijgen om een wereld te creëren waarin elke soort kan gedijen.


Wat houdt de uitdaging in?

WWF nodigt je klas uit om zich de wereld van morgen voor te stellen, een wereld waarin we de huidige milieu-, sociale en gezondheidscrisissen te boven zijn gekomen. Deel via een slamtekst JULLIE visie op de toekomst!

Voor wie?

Leerlingen van het lager onderwijs vanaf het 4de leerjaar en leerlingen van het secundair onderwijs van het eerste middelbaar tot en met het 7de.
In groepen van minstens 3 leerlingen en maximum een volledige klas.

Drie categorieën:

  • 4-5-6e jaar lager onderwijs
  • 1-2-3e jaar secundair onderwijs
  • 4-5-6-7e jaar secundair onderwijs

Formaat?

Een SLAM tekst, gesproken, gezongen, gerapt… op de gewenste manier ingesproken. Schriftelijke teksten worden niet in rekening genomen. Video's zijn toegestaan maar niet verplicht (en leveren geen voordeel op).

Duurtijd?

Miniumum 1 minuut, maximum 3 minuten.

Criteria?

  • Elementen die verwijzen naar de huidige wereld en de milieucrisis
  • Een visie op de toekomst
  • De kwaliteit van de voordracht: dictie, ritme, emotie…

Prijs?!

Wij zullen 3 winnende groepen kiezen per leeftijdscategorie en per taal. Dat betekent 9 Franstalige en 9 Nederlandstalige winnaars. De geselecteerde groepen winnen een professionele opname van hun slam (via een filmploeg op de school of in een studio - de details worden nog bekendgemaakt).

Hoe deelnemen?

Vul dit formulier in met uw gegevens. U wordt gevraagd uw project te uploaden (audio- of videobestand).

Deadline inzendingen: zaterdag 26 maart 2022

Half april kom je te weten of je klas bij de winnaars zit!

De opnames vinden plaats tussen april en juni.


Om je voor te bereiden

Wij bieden je enkele ideeën om over na te denken voordat je je tekst maakt.

1. Video inhoud : « How to save our planet? »

In het kort: Een samenvatting van de belangrijkste milieuproblemen waarmee onze planeet wordt geconfronteerd. Hoe kunnen we ons voortbestaan op Aarde verzekeren? In de video worden vier grote actielijnen voorgesteld (energie, voedsel, oceaanbeheer en het opnieuw tot leven brengen van de planeet).

2. Een leerlingenfiche:

Een leerlingenfiche die de leerlingen kan helpen hun visie te ontplooien. Gratis te downloaden via het formulier op het einde van deze pagina!

Het is aan jou! Wat is JOUW visie op de toekomst?


Enkele tekstfragmenten van de editie in 2021 ter inspiratie

"Klimaat, het licht bijna uit.
Geen kant meer uit.
Vlammen vernielden waar wij zo van hielden.
Golven, al zoveel bedolven.
De wereld kapot, was bijna ons lot."   

"Geef het leven op aarde een maximale waarde.
Roep het rond, roep het hard,
Roep het doorheen iedereens hart."Om verder te gaan

Om de twee jaar publiceert WWF een rapport over de toestand van de biodiversiteit in de wereld, het zogeheten Living Planet Report. In 2020 kwam er ook een vereenvoudigde editie voor jongeren:

Living Planet Report - jongereneditie

Vragen over de wedstrijd? Verstuur een mail naar [email protected]