Evaluating habitat suitability and connectivity for Eurasian Lynx (Lynx lynx) in Belgium and neighboring territories

Toen we eindelijk zeker wisten dat België een Euraziatische lynx huisvestte, klopte WWF-België aan bij de Humboldt-Universität zu Berlin. Op onze vraag onderzochten prof. dr. Tobias Kümmerle en dr. Julian Oeser van het departement Geografie welk deel van de natuurlijke leefgebieden in het zuiden van ons land geschikt zou zijn voor lynxen, en hoe goed die habitats verbonden zijn met bestaande lynxenpopulaties in onze buurlanden.

Document