Gebruik van het WWF-logo

WWF's panda-logo is een geregistreerd handelsmerk en is onderhevig aan copyright. Het mag niet worden gebruikt of gereproduceerd zonder uitdrukkelijke toestemming.

Als het logo door WWF is opgenomen in een afbeelding, banner of presentatie (bijv. - rapport, publicatie, factsheet), mag u dergelijk materiaal nooit gebruiken om uw site of producten aan te bevelen of te promoten. De letters "WWF" zijn ook een geregistreerd handelsmerk en mogen niet worden gebruikt om producten of diensten op welke manier dan ook aan te bevelen of te promoten.

Indien u ons logo wenst te gebruiken, gelieve ons te contacteren via [email protected].