Titus Ghyselinck

Program Manager Food and Agriculture

Titus werkt sinds 2019 voor WWF-België. Via beleidswerk zet hij zich in voor een meer duurzame landbouw en meer ruimte voor (boeren)natuur in Vlaanderen, met de boer als centrale spil. Hij gaat altijd op zoek naar de gemeenschappelijke gronden tussen natuur en landbouw, zodat deze elkaar zo veel mogelijk kunnen versterken. Titus vindt het belangrijk om in dialoog te gaan. Hij staat open voor meningen vanuit de verschillende invalshoeken. Titus is bio-ingenieur en heeft een master in land- en waterbeheer.

Twitter: @GhyselinckTitus

Landbouw en natuur zitten vaak in tegengestelde kampen. Dat is jammer en onterecht. Landbouwers ervaren als geen ander de omgeving rondom hen, de bodem, de flora en fauna, het veranderende klimaat, ... het zijn allemaal zaken waar landbouwers dagelijks mee in aanraking komen. Door natuur en landbouw als tegenpolen te beschouwen gaan echter heel veel synergieën verloren. Landbouwers en natuur moeten net samenwerken, zo kunnen echte win-winsituaties ontstaan. De biodiversiteitscrisis moet onder ogen gezien worden en we moeten dit samen aanpakken, voor onszelf en de generaties na ons.