Onze projecten

Bescherm de biodiversiteit gericht en efficiënt

Onze projecten zijn het hart van ons werk. We kunnen wel grote dromen uitspreken, zonder concrete actie geraken we nergens. Daarom maken we van onze dromen doelen, en maken we plannen om deze doelen te behalen: Geen verlies van leefgebieden, geen soortenextinctie en onze voetafdruk halveren! De projecten die deze doelen najagen worden gesteund door onze donoren, groot en klein, en we leggen verantwoording af aan hen. Daarom volgen we ze nauwgezet op en communiceren we open en transparant erover. Ontdek ze hier!

Thema
Regio
Actief
Projecten op het terrein
Miombobossen
0 Habitatverlies

Miombo-bossavanne - Malawi

De natuurlijke fauna herstellen, de stroperij van de ‘Big Five’ stopzetten en conflicten tussen mens en dier vermijden.
Actief
Projecten op het terrein
Karpaten
0 Verlies van diersoorten

Het berenweeshuis in de Karpaten

De bruine beer beschermen door het enige Europese weeshuis voor berenjongen te ondersteunen in de Karpaten.
Actief
Projecten op het terrein
Karpaten
0 Habitatverlies

De Karpaten beschermen

De Karpaten beschermen door de bossen in kaart te brengen en duurzaam bosbeheer te bevorderen.
Actief
Projecten op het terrein
Mekongregio
0 Habitatverlies

Mondulkiri

WWF beschermt de wilde dieren, verbindt de droge bossen met elkaar en herstelt het leefgebied van de tijger.
Afgelopen
Projecten op het terrein
Mekongregio
0 Habitatverlies

De vloedbossen van de Mekong

WWF zet zich samen met de lokale gemeenschappen en overheden in voor de bescherming van de Mekong.
Afgelopen
Projecten op het terrein
Mekongregio
0 Verlies van diersoorten

De Irrawaddydolfijn beschermen

De Irrawaddydolfijn beschermen om te voorkomen dat de soort uitsterft in het Cambodjaanse deel van de Mekong.
Afgelopen
Projecten op het terrein
Mekongregio
0 Habitatverlies

Dawna-Tenasserim

De tijger en zijn leefgebied beschermen in de regio en de milieu-impact van nieuwe wegeninfrastuctuur beperken.
Actief
Projecten op het terrein
Amazonegebied
0 Habitatverlies

Het Surinaamse regenwoud

Een bosoppervlak van meer dan 85% bewaren, de ontbossingsgraad beperken en de stroperij bestrijden.