WWF malawi header WWF malawi header

Behoud van de wilde dieren van Malawi

Het beschermen en doen heropleven van populaties olifanten, jachtluipaarden, neushoorns, leeuwen en andere iconen van de Afrikaanse fauna: dat is onze ambitie in Malawi. Tegen 2022 willen we stroperij stopgezet hebben en de populaties van de belangrijkste diersoorten vergroten. Daar is dringend en veel werk voor nodig.

 

In Malawi ondersteunt WWF de organisatie African Parks* bij het beheer van drie reservaten: Majete, Liwonde en Nkhotakota. Die spelen alledrie een belangrijke rol in het behoud van de wilde Afrikaanse fauna en kenden de laatste jaren een indrukwekkende vooruitgang dankzij intense samenwerking.

WWF maakt het verschil

De acties voor natuurbehoud die WWF ondersteunt in de drie parken omvatten onder meer:

 • toezicht op en bescherming van de belangrijkste diersoorten;
 • ondersteuning van het werk van de rangers die de fauna op het terrein beschermen;
 • beperking van conflicten met de lokale bevolking.

 

Steun onze acties:

Adopteer een olifant

 • Duur
  2017 - 2022
 • Doel
  De stroperij in 304.000 ha beschermde gebieden in Malawi uitroeien en de populatie van de belangrijkste soorten in de beschermde gebieden van Malawi doen groeien.
 • Partners
  African Parks

Bijkomende informatie over de drie parken
die WWF ondersteunt

 

Het nationaal park Liwonde herbergt de grootste olifanten-, nijlpaarden- en zwarte neushoornpopulaties van Malawi. In 2015, voordat African Parks en WWF bij het beheer van het park betrokken werden, waren er tienduizenden vallen voor wilde dieren uitgezet. De dieren verlieten bovendien vaak het hun vijandige territorium, wat leidde tot talloze dodelijke conflicten met de lokale bevolking. Met de steun van WWF kon African Parks het park beveiligen, met name door meer dan 36 000 vallen onschadelijk te maken en door de herintroductie van populaties van wilde dieren die stilaan verdwenen. Sindsdien is het aantal olifanten zo sterk toegenomen dat 500 van hen zijn verplaatst naar de parken van Nkhotakota en  Majete.

Het nationaal park Majete:  In exact 15 jaar tijd is Majete helemaal veranderd. Van een woud dat haast volledig leeggeroofd was door stropers, is het park een veilige haven geworden voor de meest iconische diersoorten. Vandaag is het park het enige wildreservaat in Malawi dat de ‘Big Five’ herbergt (olifanten, leeuwen, neushoorns, luipaarden en buffels). Dit succes bewijst dat een goed beheer en samenwerking met de lokale bevolkingen kunnen leiden tot een spectaculair herstel van de fauna.

Het nationaal park Nkhotakota is het oudste en grootste park van het land. Het merendeel van de diersoorten in het park is aan een schrikwekkend tempo afgenomen of verdwenen door menselijke activiteiten en stroperij. In samenwerking met WWF en andere partners heeft African Parks zijn inspanningen verdubbeld voor een betere toepassing van de anti-stroperswet. Dankzij dit succes konden de olifanten uit het Liwonde-reservaat naar Nkhotakota verplaatst worden in 2016 en 2017.

 

Steun onze terreinprojecten