Nieuws

 • 22/09/2020 12:23pm

  Malawi toont bemoedigende tekenen voor de toekomst van de zwarte neushoorn in het land. Deze ernstig bedreigde diersoort werd, met steun van WWF, verplaatst en verspreid over drie beveiligde parken in Malawi om hen de beste kans te geven te gedijen. Elk van deze succesvolle projecten laten zien dat het mogelijk is de situatie echt te verbeteren door samen te werken.


  Lees meer

 • 14/09/2020 8:35am

  Het eerste Living Planet Belgium-rapport maakt een balans op van de biodiversiteit in België tussen 1990 en 2018. De trend is licht positief (+ 0,2% / jaar) maar er zijn veel verschillen naargelang de soort en habitattype. Soorten die specifiek zijn voor natte gebieden en natuurlijke open omgevingen vertonen gemiddeld een lichte toename van hun populaties. Aan de andere kant is de achteruitgang dramatisch voor soorten in agrarische omgevingen en, in mindere mate, voor bossoorten, met name voor vogels.


  Lees meer

 • Sluit je aan bij de WWF-groep

  Abonneer je op onze nieuwsbrief

  Uw gegevens blijven confidentiaal en u kan zich op elk moment uitschrijven.

Maak het verschil