Onze projecten

Bescherm de biodiversiteit gericht en efficiënt

Onze projecten zijn het hart van ons werk. We kunnen wel grote dromen uitspreken, zonder concrete actie geraken we nergens. Daarom maken we van onze dromen doelen, en maken we plannen om deze doelen te behalen: Geen verlies van leefgebieden, geen soortenextinctie en onze voetafdruk halveren! De projecten die deze doelen najagen worden gesteund door onze donoren, groot en klein, en we leggen verantwoording af aan hen. Daarom volgen we ze nauwgezet op en communiceren we open en transparant erover. Ontdek ze hier!

Thema
Regio
Actief
Campagnes
Politieke projecten
België
Wereld

Natuurherstel

Steun het voorstel voor meer natuurherstel in Europa
Actief
Campagnes
Politieke projecten
Amazonegebied
0 Habitatverlies

Hou ontbossing van je bord

Een nieuwe wet om te voorkomen dat ontbossingsgerelateerde producten Europa binnenkomen.