Onze projecten

Bescherm de biodiversiteit gericht en efficiënt

Onze projecten zijn het hart van ons werk. We kunnen wel grote dromen uitspreken, zonder concrete actie geraken we nergens. Daarom maken we van onze dromen doelen, en maken we plannen om deze doelen te behalen: Geen verlies van leefgebieden, geen soortenextinctie en onze voetafdruk halveren! De projecten die deze doelen najagen worden gesteund door onze donoren, groot en klein, en we leggen verantwoording af aan hen. Daarom volgen we ze nauwgezet op en communiceren we open en transparant erover. Ontdek ze hier!

Thema
Regio
Actief
Politieke projecten
België

Biodiversiteitscoalitie

De Biodiversiteitscoalitie is een partnerschap dat in november 2020 werd gelanceerd door WWF, samen met BOS+, Greenpeace, Natagora en Natuurpunt. In 2021 sloten Canopea en Bond Beter Leefmilieu aan.
Actief
Campagnes
Politieke projecten
België
Wereld

Natuurherstel

Steun het voorstel voor meer natuurherstel in Europa