Experten

Onze experten voor een betere planeet

De biodiversiteit beschermen, vraagt passie en engagement.
Het werk van WWF steunt op toegewijde experten met even specifieke als veelzijdige opdrachten.

Natuurbehoudsprojecten uitvoeren, rapporten schrijven op basis van wetenschappelijk onderzoek, lobby- of sensibiliseringscampagnes opzetten, onze experten zetten zich dag na dag in om de wereld waarin we leven beter te begrijpen en om oplossingen te vinden.

Klimaat

De klimaatverandering heeft een ongeziene impact op de biodiversiteit en de verschillende ecosystemen. WWF zet zich in om de druk op ons milieu te verminderen door samen te werken met overheden, de privésector en het maatschappelijk middenveld. We streven naar een lagere uitstoot van broeikasgassen en het afstemmen van financiële middelen op de doelstellingen van het akkoord van Parijs.

Profile picture for user Julie Vandenberghe

Julie Vandenberghe

Head of Policy & Business
Profile picture for user Nicolas Tubbs

Nicolas Tubbs

International Programs Director

De laatste publicaties van ons team

 

WWF in het hart van het Europees beleid

De Europese Unie is verantwoordelijk voor 80% van de milieuwetgeving in de Europese lidstaten en voor het gemeenschappelijk beleid over biodiversiteit, landbouw, visserij, klimaat en energie, handel en ontwikkelingssamenwerking. Daarom lobbyen de experten van WWF bij beleidsmakers op nationaal, Europees en internationaal niveau. 

Klimaatverandering en biodiversiteitsverlies zijn twee cruciale uitdagingen. WWF pleit voor een Europees beleid dat Europa naar duurzaamheid leidt.

Ester Asin - Directrice, WWF European Policy Office