wwf eau water header wwf eau water header

Water

Slechts 2,5% van het water op aarde bestaat uit zoet water. En slechts 0,26% van die zoetwatervoorraden zijn rechtstreeks beschikbaar voor onze consumptie. Wij moeten dus behoedzaam omgaan met onze waterrijkdommen.

Dagelijks verbruik

 • Laat het water niet lopen terwijl u uw tanden poetst: gebruik een beker. 
  Wist u dat er telkens 1 tot 2 liter water uit het kraantje stroomt als u het open laat staan bij het tanden poetsen?Dat betekent ongeveer 1000 liter per jaar!
 • Besproei uw tuin op de juiste manier en enkel wanneer het nodig is.
 • Wanneer u uw tuin niet meteen bij de eerste warmte gaat sproeien, zet u de planten aan om hun wortels dieper in de bodem uit te strekken. Probeer er voor te zorgen dat er zo weinig mogelijk sproeiwater verdampt.
 • Laat het water niet lopen bij het afwassen: vul de spoelbak en gebruik het spoelwater van de vaat om flessen schoon te spoelen.
 • Vul de wasmachine altijd volledig voor u ze inschakelt (en doe dat ook met de vaatwasser); vermijd zoveel mogelijk het gebruik van voorwasprogramma's. Dit is immers enkel nuttig bij zeer vuile was.
 • Gebruik liever een drietal emmers water om uw auto te wassen en af te spoelen in plaats van de tuinslang of een hogedrukreiniger.
 • Gebruik het water waarmee u de groenten spoelt voor uw kamer- of tuinplanten. U kunt ook een klein restje koffie of thee gebruiken voor uw kamerplanten.
 • Gebruik hemelwater voor alle huishoudelijke toepassingen behalve hygiënische toepassingen zoals koken en bad/douche.

Toilet

Meer dan een derde van het huishoudelijk verbruik van drinkwater is bestemd voor het toilet!

Kies voor een kleiner spoelreservoir.

Met een toilet met een dubbele spoelkeuzeknop (6 liter voor de grote boodschap / 3 liter voor de kleine) verbruikt een gezin van vier personen nog slechts 96 liter per dag (in plaats van 216 met een waterbak van 9 liter). Dat is een besparing van 45 m³ per jaar.

Verander iets aan uw huidige toilet.

 • Vul één of twee flessen en plaats ze in de waterbak van uw wc. Met een minimum van 6 liter spoelvolume loopt u geen risico op verstopping.
 • Stel de vlotter anders in om het watervolume te verminderen.
 • Vervang het volledige spoelsysteem van uw spoelreservoir door een nieuw en zuiniger mechanisme, verkrijgbaar in de doe-het-zelfzaak.

Sluit uw toilet aan op de hemelwaterinstallatie

Douches en kraantjes

Meestal is de druk in de waterleidingen heel hoog. Onze kranen en douches hebben een te groot debiet. Het is dus mogelijk om het verbruik te verminderen door de druk te beperken.

Kies voor waterbesparende voorzieningen

 • Spaardouchekop: een systeem verhoogt de mechanische weerstand in de douchekop, waardoor het debiet van het water verlaagt, maar het comfort toch gegarandeerd blijft!
 • Thermostatische kraan: hiermee kunt u de temperatuur van het water vooraf regelen en verliest u dus geen water bij het zoeken naar de juiste temperatuur.
 • Doorstroombegrenzer en bruismondstuk: op de uitgang van de kraan wordt een mondstuk geplaatst waarmee de waterdruk wordt beperkt. Door de combinatie met een bruismondstuk wordt voor spoelfuncties (bv. handen wassen) toch voldoende comfort geboden. Dit koop je in de doe-het-zelfzaak en kan je eenvoudig op de kraan schroeven.
 • Neem liever een douche dan een bad.
 • Kies een badkuip die aangepast is aan de vorm van het lichaam. Er is minder water nodig om die te vullen.

Ga op lekkenjacht

 • Controleer je watermeter voor en na een periode van afwezigheid. Op die manier kan je eenvoudig controleren of er een lek aanwezig is.
 • Herstel onmiddellijk een lekkende kraan of toilet. Een lekkend toilet verspilt tot 140 000 liter water per jaar.
 • Installeer een lekbegrenzer: die sluit de watertoevoer af in geval van een plotselinge breuk in de waterleiding. In geval van systematisch verlies (een lekkende kraan) sluit het systeem de watertoevoer na een bepaalde tijd af.

Hergebruiken

Regenwater opvangen

Licht gezuiverd regenwater kunt u niet alleen gebruiken om de tuin te besproeien, de auto te wassen, het huis schoon te maken, maar ook voor het toilet en zelfs de wasmachine. Door het hemelwater op te vangen, kunt u honderden liter drinkwater per jaar besparen. Het hemelwater is bovendien zachter, waardoor u natuurlijke zepen kan gebruiken in plaats van detergenten, en een chemische ontharder in het wasmiddel overbodig wordt.

U kunt het hemelwater opvangen in een tank of zelfs gewoon in een ton. Mogelijks ontvangt u subsidies voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie. Of u al dan niet recht hebt op een subsidie, vraagt u best na bij het gemeentebestuur. De subsidieaanvaag gebeurt via de gemeente.

Recycleren

Individuele zuivering

Veel gezinnen die op het platteland wonen, zullen nooit aangesloten worden op de riolering. Zij zijn verplicht hun eigen individueel waterzuiveringssysteem te installeren, zelfs voor een bestaande woning. Voor bestaande woningen volstaat, strikt wettelijk genomen, een minimale zuivering zoals een septische put (alhoewel dit ecologisch niet voldoende is). Voor nieuwbouw is een meer uitgebreide zuivering nodig en verplicht via een individueel waterzuiveringssysteem of IBA (Individuele Behandeling van Afvalwater).

Laat het regenwater in de grond dringen

Vaak stroomt regenwater weg over ondoordringbare oppervlakten zoals parkings, trottoirs en geplaveide of verharde wegen. Daardoor kan het regenwater op veel plaatsen niet meer in de grond dringen om het grondwater aan te vullen.
U kunt het regenwater helpen om direct in de bodem door te dringen door de bedekking van uw terras, de toegang tot uw woning of uw tuin aan te leggen met:

 • steenslagverharding
 • dolomietverhardingen
 • bestrating met brede voegen
 • waterdoorlatende betonstenen
 • grasbetontegels
 • polyethyleengrastegels
 • mulchbedekking, houtspaanders

Een directe infiltratie is meestal de goedkoopste oplossing. Het laten infiltreren van hemelwater dat werd opgevangen door een ondoorlatende verharding of een dak vergt meer ingrijpende systemen. Hiervoor moet je een infiltratiekom, een wadi (dit is een infiltratiekom met een ondergronds filterbed), een infiltratieput of –buis voorzien.

Of u al dan niet recht hebt op een subsidie, vraagt u best na bij het gemeentebestuur. De subsidieaanvaag gebeurt via de gemeente.

Groendaken

Een groendak is een dak waarop plantjes worden ingeplant met als doel regenwater te bergen. Groendaken bieden bovendien een bijkomende isolatie tegen warmte en koude.