FAQ

WWF-België

Wat betekenen de initialen van WWF?

Oorspronkelijk stond het voor “World Wildlife Fund”: het wereldwijde fonds voor wilde dieren. In 1986 realiseerde WWF zich dat deze naam te beperkt was voor zijn omvangrijke activiteiten en het werd “World Wide Fund For Nature”: het wereldwijde fonds voor de natuur. Maar de naamsverandering was verwarrend en er waren problemen met de vertaling naar meer dan 15 talen. Vandaar dat men beslist heeft om het acroniem ‘WWF’ te behouden en dat is vandaag nog steeds zo.

Waar werkt WWF aan?

WWF concentreert zich op de bescherming van de biodiversiteit en de habitats, maar ook de vermindering van de menselijke impact op de natuur.

Hoeveel projecten leidt WWF?

Sinds 1985 heeft WWF meer dan 11 000 projecten geleid in meer dan 100 landen. Gemiddeld heeft WWF ongeveer 1 300 projecten over heel de wereld.

 

 

Met wie werkt WWF?

WWF werkt dagelijks met een groot aantal partners, waaronder de organisaties van de Verenigde Naties, de UICN en ontwikkelingsorganisaties zoals DGOS of de Wereldbank. WWF werkt ook samen met partners uit de bedrijfswereld.

 

Wie leidt WWF?

WWF International staat onder de leiding van een raad van bestuur, die geleid wordt door Yolanda Kakabadse. De Directeur-Generaal van WWF International is Marco Lambertini.

Hoevel sympathisanten heeft WWF?

WWF heeft meer dan vijf miljoen sympathisanten wereldwijd. In België wordt WWF gesteund door 90 000 sympathisanten.

Hoeveel mensen werken er bij WWF?

WWF stelt wereldwijd 5 400 mensen te werk. Bij WWF-België werken ongeveer 35 mensen.

Wat zijn de jaarlijkse inkomsten en uitgaven van WWF?

In 2014 waren de globale inkomsten van WWF 657 miljoen euro. Meer details kunnen gevonden worden in het jaarrapport.

Het geld van de sympathisanten telt voor ongeveer 55% van de inkomsten van WWF. Slechts 9% van de globale inkomsten wordt gebruikt voor de interne werking van WWF.

Bekommert WWF zich om huisdieren?

WWF is een natuurbehoudsorganisatie. Ons doel is een leefbare planeet voor de generaties na ons. Daarom beschermen we dieren en hun natuurlijke leefomgeving, strijden we tegen vervuiling en de klimaatverandering. Natuurlijk hebben we wel sympathie voor huisdieren, maar ze vallen buiten onze activiteiten. Wel bestrijden we de handel in bedreigde dieren die op de huisdierenmarkt terechtkomen.

Is WWF een dierenwelzijnorganisatie?

WWF is een wereldwijde natuurbehoudsorganisatie die zich inzet voor een leefbare planeet waarop de mens in harmonie leeft met de natuur. WWF beschermt bv. bedreigde diersoorten en probeert hun leefomgeving en hun toekomst veilig te stellen. Ons werk komt dus zeker dieren ten goede, maar een 'dierenwelzijnsorganisatie' zijn we niet. Dierenwelzijnsorganisaties, zoals bv. Gaia in België, werken rond andere thema's (bv. het gebruik van dieren in circussen, de manier waarop dieren geslacht worden,…).

Hoe beschermt WWF bedreigde dieren?

Met 50 jaar ervaring voert WWF projecten uit op het terrein, beschermt het leefgebied van bedreigde dieren (zeeën, bossen, rivieren…) en overtuigt regeringen maatregelen te nemen om de natuur en soorten te beschermen. Met zijn programma TRAFFIC houdt WWF ook de internationale handel in wilde soorten in de gaten.
Samen met onze partners werken we aan een toekomst waar de mens in harmonie met de natuur leeft.

Hoet staat WWF tegenover kernenergie?

WWF vindt kernenergie niet de geschikte oplossing voor de toekomst, onder meer omwille van de problemen met de veiligheid en de verwerking van nucleair afval. Wat zijn voor WWF de oplossingen voor het klimaatprobleem? Investeren in alternatieve energiebronnen, de ontwikkeling van zuivere, energiezuinige technologieën én een rationeel energieverbruik.

Hoe staat WWF tegenover de jacht?

De missie van WWF is bedreigde soorten en hun leefgebied beschermen, wereldwijd. WWF verzet zich bijgevolg tegen alle activiteiten die het overleven van bedreigde soorten in het gedrang brengen, of hun leefgebied ernstig beschadigen. Maar dat betekent niet dat we elke vorm van jacht veroordelen. WWF vindt jacht door inheemse volkeren om in hun primaire behoeften te voorzien aanvaardbaar. In sommige gevallen kan de opbrengst uit jacht op een niet-bedreigde soort zelfs andere soorten of gebieden helpen beschermen. Wel moet elke vorm van jacht goed gereguleerd zijn. Een goed gereguleerde jacht kan de biodiversiteit in een gebied zelfs ten goede komen. Uiteraard veroordelen we krachtig elke vorm van jacht die nationale of internationale wetten en verdragen schendt, of het overleven van een soort in gevaar brengt. 

 

Geef mij drie goede redenen om WWF te steunen

  • Als je ons steunt, help je echt de natuur beschermen: je helpt ons aan de nodige financiële middelen en geeft ons een sterkere stem.
  • Je kiest voor een organisatie die trouw blijft aan haar - wetenschappelijk gefundeerde - standpunten, die gelooft in constructieve oplossingen, kiest voor overleg en blijk geeft van zin voor realiteit. 
  • Je helpt een leefbare planeet nalaten aan de generaties na ons.

Wat doet WWF met mijn geld?

WWF streeft ernaar zoveel mogelijk geld in zijn natuurbehoudsprogramma's te investeren en andere kosten te beperken. De jaarrapporten van WWF-België geven een overzicht van de inkomsten/uitgaven van WWF-België.

Houdt WWF ook rekening met mensen?

Ja, WWF beschermt de natuur met de hulp van mensen. We betrekken de lokale gemeenschappen in elk van onze projecten en houden altijd rekening met hun noden en behoeften. Zo kan ecotoerisme een alternatieve inkomstenbron zijn. Door de natuur te beschermen, helpen we ook de mens. Ook wij zijn kwetsbaar door het verlies aan biodiversiteit en de negatieve effecten van vervuiling en klimaatverandering.

Waarvoor kunnen kinderen bij WWF terecht?

Ben je tussen 6 en 12 jaar? Hou je van dieren en de natuur? Dan is de Rangerclub je op het lijf geschreven! Je leert alles over wilde dieren in een supertof magazine, we ontdekken samen de natuur met beestige activiteiten en we zetten ons allen in voor een gezonde planeet!

Voor maar 30 euro per jaar word je lid en kan je genieten van een groot aantal voordelen. Je ontvangt: 5 keer per jaar ons Rangerclub-magazine boordevol dierenweetjes, spelletjes en puzzels, mooie kortingen voor tal van Belgische natuurparken, een echt Ranger-paspoort, een VIP-behandeling op de beestige dagen, een welkomstpakket met leuke verassingen, en nog veel meer.

Wil je lid worden van de Rangerclub? Klik dan hier.  

Bekijk zeker ook eens onze Rangerclub-site waar je allerlei informatie, video’s en foto’s van wilde en bedreigde dieren terugvindt.

Kan ik bij WWF solliciteren?

Wij publiceren al onze vacatures in de sectie jobs. Je kan eventueel ook een spontane sollicitatiebrief sturen naar jobs@wwf.be .

Wat was het eerste WWF-project?

WWF kocht in 1961 6668 hectare van de waterrijke gebieden van Guadalquiver, Zuid-Spanje. Zo droeg WWF bij aan de oprichting van het Nationale Park Coto Doñana. Dit beschermde gebied is een van de grootste en belangrijkste ecosystemen in Europa. Er broeden grote vogelkolonies en veel trekvogels houden er halt op hun reis van het noordpoolgebied naar Afrika. Het park is ook een van de laatste toevluchtsoorden van de Iberische lynx en de keizersarend, soorten die bijna uitgestorven zijn.

Ik heb een gewond dier gevonden, wat moet ik doen?

Voor de opvang van gewonde dieren kan je contact opnemen met Vogelbescherming, Schuttershof 14, 9100 Sint-Niklaas (Nieuwkerken-Waas), tel: 03/296.26.80. Zij hebben opvangcentra in heel België en vangen niet alleen vogels op maar ook andere dieren die in de vrije natuur leven (geen huisdieren).

Waarom werkt WWF samen met bedrijven?

Het is een uitdaging voor WWF om de impact van de mens op de ecosystemen te verminderen en gelijktijdig toch aan onze behoefte aan producten en diensten te voldoen. Om dit te bereiken, heeft WWF ervoor gekozen om samen te werken met bedrijven.

In de eerste plaats draait de aanpak van WWF om samenwerking. WWF wil een constructieve dialoog voeren met zijn partners (organisaties, bedrijven, overheden) om op die manier de expertises te bundelen en duurzame oplossingen te vinden.

Maar de bedrijven zijn verantwoordelijk voor een groot deel van onze consumptie en ze hebben dus een grote invloed op de impact van de mens op de planeet. De bedrijven gebruiken de natuurlijke rijkdommen om hun goederen en hun diensten te produceren. WWF kan hen helpen om hun impact op de planeet te minimaliseren. De bedrijven staan in contact met het grote publiek (hun cliënten) en kunnen op die manier helpen het gedrag te veranderen.

Hoe werkt WWF met de bedrijven?

Er zijn verschillende soorten van samenwerking mogelijk:

  • langetermijnpartners met een component “milieu” (hoe moeten we de impact van het bedrijf op het milieu verminderen?), een component “motivatie van het personeel” en een component “sensibilisatie van de klanten”;
  • Tombola’s: het bedrijf organiseert een tombola waarvan de winst naar WWF gaat;
  • Licentiecontracten: het bedrijf ontwikkelt WWF-producten die voldoen aan strenge voorwaarden rond innovatie en verminderde impact op het milieu;
  • Sponsoring (financieel of in natura): het bedrijf steunt een missie en/of projecten van WWF op het terrein

Brengt de samenwerking met bedrijven de onhafhankelijkheid van WWF niet in gevaar?

Als WWF een samenwerking start met een bedrijf, betekent dit niet dat WWF hun activiteiten en werkwijze 100% steunt. Het principe “agree to disagree” staat ons toe onze onafhankelijkheid en geloofwaardigheid te behouden. We handhaven onze rol als stimulans voor de duurzame ontwikkeling van het bedrijf.

Bovendien werkt WWF enkel samen met bedrijven die echt blijk geven van een groot engagement voor het milieu.

Elke samenwerking bestaat uit een contract dat beide partijen betrekt en een garantie geeft op onafhankelijkheid.

Wat is de VEF?

WWF is lid van de VEF (www.vef-aerf.be). De Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF afgekort) wil aan de Belgische bevolking zekerheid bieden van de morele kwaliteit van de fondsenwerving en van de doorzichtigheid van de rekeningen. Dat betekent dat alle schenkers, medewerkers en personeelsleden over het recht beschikken om minstens één keer per jaar informatie te verkrijgen en te weten waar de opgehaalde fondsen naartoe gaan. Voor meer informatie, raadpleeg de website www.vef-aerf.be.

Donations

Paiements

Adoptions