FAQ

WWF-België

Wat betekenen de initialen van WWF?

Oorspronkelijk stond het voor “World Wildlife Fund”: het wereldwijde fonds voor wilde dieren. In 1986 realiseerde WWF zich dat deze naam te beperkt was voor zijn omvangrijke activiteiten en het werd “World Wide Fund For Nature”: het wereldwijde fonds voor de natuur. Maar de naamsverandering was verwarrend en er waren problemen met de vertaling naar meer dan 15 talen. Vandaar dat men beslist heeft om het acroniem ‘WWF’ te behouden en dat is vandaag nog steeds zo.

Waar werkt WWF aan?

WWF concentreert zich op de bescherming van de biodiversiteit en de habitats, maar ook de vermindering van de menselijke impact op de natuur.

Hoeveel projecten leidt WWF?

Sinds 1985 heeft WWF meer dan 11 000 projecten geleid in meer dan 100 landen. Gemiddeld heeft WWF ongeveer 1 300 projecten over heel de wereld.

 

 

Met wie werkt WWF?

WWF werkt dagelijks met een groot aantal partners, waaronder de organisaties van de Verenigde Naties, de UICN en ontwikkelingsorganisaties zoals DGOS of de Wereldbank. WWF werkt ook samen met partners uit de bedrijfswereld.

 

Wie leidt WWF?

WWF International staat onder de leiding van een raad van bestuur, die geleid wordt door Yolanda Kakabadse. De Directeur-Generaal van WWF International is Marco Lambertini.

Hoevel sympathisanten heeft WWF?

WWF heeft meer dan vijf miljoen sympathisanten wereldwijd. In België wordt WWF gesteund door 90 000 sympathisanten.

Hoeveel mensen werken er bij WWF?

WWF stelt wereldwijd 5 400 mensen te werk. Bij WWF-België werken ongeveer 35 mensen.

Wat zijn de jaarlijkse inkomsten en uitgaven van WWF?

In 2014 waren de globale inkomsten van WWF 657 miljoen euro. Meer details kunnen gevonden worden in het jaarrapport.

Het geld van de sympathisanten telt voor ongeveer 55% van de inkomsten van WWF. Slechts 9% van de globale inkomsten wordt gebruikt voor de interne werking van WWF.

Bekommert WWF zich om huisdieren?

WWF is een natuurbehoudsorganisatie. Ons doel is een leefbare planeet voor de generaties na ons. Daarom beschermen we dieren en hun natuurlijke leefomgeving, strijden we tegen vervuiling en de klimaatverandering. Natuurlijk hebben we wel sympathie voor huisdieren, maar ze vallen buiten onze activiteiten. Wel bestrijden we de handel in bedreigde dieren die op de huisdierenmarkt terechtkomen.

Is WWF een dierenwelzijnorganisatie?

WWF is een wereldwijde natuurbehoudsorganisatie die zich inzet voor een leefbare planeet waarop de mens in harmonie leeft met de natuur. WWF beschermt bv. bedreigde diersoorten en probeert hun leefomgeving en hun toekomst veilig te stellen. Ons werk komt dus zeker dieren ten goede, maar een 'dierenwelzijnsorganisatie' zijn we niet. Dierenwelzijnsorganisaties, zoals bv. Gaia in België, werken rond andere thema's (bv. het gebruik van dieren in circussen, de manier waarop dieren geslacht worden,…).

Hoe beschermt WWF bedreigde dieren?

Met 50 jaar ervaring voert WWF projecten uit op het terrein, beschermt het leefgebied van bedreigde dieren (zeeën, bossen, rivieren…) en overtuigt regeringen maatregelen te nemen om de natuur en soorten te beschermen. Met zijn programma TRAFFIC houdt WWF ook de internationale handel in wilde soorten in de gaten.
Samen met onze partners werken we aan een toekomst waar de mens in harmonie met de natuur leeft.

Hoet staat WWF tegenover kernenergie?

WWF vindt kernenergie niet de geschikte oplossing voor de toekomst, onder meer omwille van de problemen met de veiligheid en de verwerking van nucleair afval. Wat zijn voor WWF de oplossingen voor het klimaatprobleem? Investeren in alternatieve energiebronnen, de ontwikkeling van zuivere, energiezuinige technologieën én een rationeel energieverbruik.

Hoe staat WWF tegenover de jacht?

De missie van WWF is bedreigde soorten en hun leefgebied beschermen, wereldwijd. WWF verzet zich bijgevolg tegen alle activiteiten die het overleven van bedreigde soorten in het gedrang brengen, of hun leefgebied ernstig beschadigen. Maar dat betekent niet dat we elke vorm van jacht veroordelen. WWF vindt jacht door inheemse volkeren om in hun primaire behoeften te voorzien aanvaardbaar. In sommige gevallen kan de opbrengst uit jacht op een niet-bedreigde soort zelfs andere soorten of gebieden helpen beschermen. Wel moet elke vorm van jacht goed gereguleerd zijn. Een goed gereguleerde jacht kan de biodiversiteit in een gebied zelfs ten goede komen. Uiteraard veroordelen we krachtig elke vorm van jacht die nationale of internationale wetten en verdragen schendt, of het overleven van een soort in gevaar brengt. 

 

Houdt WWF ook rekening met mensen?

Ja, WWF beschermt de natuur met de hulp van mensen. We betrekken de lokale gemeenschappen in elk van onze projecten en houden altijd rekening met hun noden en behoeften. Zo kan ecotoerisme een alternatieve inkomstenbron zijn. Door de natuur te beschermen, helpen we ook de mens. Ook wij zijn kwetsbaar door het verlies aan biodiversiteit en de negatieve effecten van vervuiling en klimaatverandering.

Waarvoor kunnen kinderen bij WWF terecht?

Ben je tussen 6 en 12 jaar? Hou je van dieren en de natuur? Dan is de Rangerclub je op het lijf geschreven! Je leert alles over wilde dieren in een supertof magazine, we ontdekken samen de natuur met beestige activiteiten en we zetten ons allen in voor een gezonde planeet!

Voor maar 30 euro per jaar word je lid en kan je genieten van een groot aantal voordelen. Je ontvangt: 5 keer per jaar ons Rangerclub-magazine boordevol dierenweetjes, spelletjes en puzzels, mooie kortingen voor tal van Belgische natuurparken, een echt Ranger-paspoort, een VIP-behandeling op de beestige dagen, een welkomstpakket met leuke verassingen, en nog veel meer.

Wil je lid worden van de Rangerclub? Klik dan hier.  

Bekijk zeker ook eens onze Rangerclub-site waar je allerlei informatie, video’s en foto’s van wilde en bedreigde dieren terugvindt.

Kan ik bij WWF solliciteren?

Wij publiceren al onze vacatures in de sectie jobs. Je kan eventueel ook een spontane sollicitatiebrief sturen naar jobs@wwf.be .

Wat was het eerste WWF-project?

WWF kocht in 1961 6668 hectare van de waterrijke gebieden van Guadalquiver, Zuid-Spanje. Zo droeg WWF bij aan de oprichting van het Nationale Park Coto Doñana. Dit beschermde gebied is een van de grootste en belangrijkste ecosystemen in Europa. Er broeden grote vogelkolonies en veel trekvogels houden er halt op hun reis van het noordpoolgebied naar Afrika. Het park is ook een van de laatste toevluchtsoorden van de Iberische lynx en de keizersarend, soorten die bijna uitgestorven zijn.

Ik heb een gewond dier gevonden, wat moet ik doen?

Voor de opvang van gewonde dieren kan je contact opnemen met Vogelbescherming, Schuttershof 14, 9100 Sint-Niklaas (Nieuwkerken-Waas), tel: 03/296.26.80. Zij hebben opvangcentra in heel België en vangen niet alleen vogels op maar ook andere dieren die in de vrije natuur leven (geen huisdieren).

Waarom werkt WWF samen met bedrijven?

Het is een uitdaging voor WWF om de impact van de mens op de ecosystemen te verminderen en gelijktijdig toch aan onze behoefte aan producten en diensten te voldoen. Om dit te bereiken, heeft WWF ervoor gekozen om samen te werken met bedrijven.

In de eerste plaats draait de aanpak van WWF om samenwerking. WWF wil een constructieve dialoog voeren met zijn partners (organisaties, bedrijven, overheden) om op die manier de expertises te bundelen en duurzame oplossingen te vinden.

Maar de bedrijven zijn verantwoordelijk voor een groot deel van onze consumptie en ze hebben dus een grote invloed op de impact van de mens op de planeet. De bedrijven gebruiken de natuurlijke rijkdommen om hun goederen en hun diensten te produceren. WWF kan hen helpen om hun impact op de planeet te minimaliseren. De bedrijven staan in contact met het grote publiek (hun cliënten) en kunnen op die manier helpen het gedrag te veranderen.

Hoe werkt WWF met de bedrijven?

Er zijn verschillende soorten van samenwerking mogelijk:

  • langetermijnpartners met een component “milieu” (hoe moeten we de impact van het bedrijf op het milieu verminderen?), een component “motivatie van het personeel” en een component “sensibilisatie van de klanten”;
  • Tombola’s: het bedrijf organiseert een tombola waarvan de winst naar WWF gaat;
  • Licentiecontracten: het bedrijf ontwikkelt WWF-producten die voldoen aan strenge voorwaarden rond innovatie en verminderde impact op het milieu;
  • Sponsoring (financieel of in natura): het bedrijf steunt een missie en/of projecten van WWF op het terrein

Brengt de samenwerking met bedrijven de onhafhankelijkheid van WWF niet in gevaar?

Als WWF een samenwerking start met een bedrijf, betekent dit niet dat WWF hun activiteiten en werkwijze 100% steunt. Het principe “agree to disagree” staat ons toe onze onafhankelijkheid en geloofwaardigheid te behouden. We handhaven onze rol als stimulans voor de duurzame ontwikkeling van het bedrijf.

Bovendien werkt WWF enkel samen met bedrijven die echt blijk geven van een groot engagement voor het milieu.

Elke samenwerking bestaat uit een contract dat beide partijen betrekt en een garantie geeft op onafhankelijkheid.

Wat is de VEF?

WWF is lid van de VEF (www.vef-aerf.be). De Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF afgekort) wil aan de Belgische bevolking zekerheid bieden van de morele kwaliteit van de fondsenwerving en van de doorzichtigheid van de rekeningen. Dat betekent dat alle schenkers, medewerkers en personeelsleden over het recht beschikken om minstens één keer per jaar informatie te verkrijgen en te weten waar de opgehaalde fondsen naartoe gaan. Voor meer informatie, raadpleeg de website www.vef-aerf.be.

WWF steunen

Wat doet WWF met mijn geld?

WWF streeft ernaar zoveel mogelijk geld in zijn natuurbehoudsprogramma's te investeren en andere kosten te beperken. De jaarrapporten van WWF-België geven een overzicht van de inkomsten/uitgaven van WWF-België.

Hoe kan ik WWF best steunen?

Er bestaan verschillende manieren om WWF te steunen. Via de website kan je kiezen tussen verschillende opties. Je kan kiezen om een diersoort te adopteren en projecten van natuurbescherming te ondersteunen met een SDD of met maandelijkse betalingen met kredietkaart. Steun je liever WWF als organisatie, dan kan je ook een maandelijkse steun opstarten zonder adoptie. Indien je een eenmalige donatie wenst uit te voeren is dit natuurlijk ook mogelijk. Vink ‘eenmalige gift’ aan (enkel mogelijk via de optie ‘steun onze terreinprojecten’) of schrijf het gewenste bedrag over op onze rekening met nummer BE02 3101 0430 9240 met vermelding van ‘gift’.
Wil je meer informatie over het werk van WWF, de ontwikkelingen van de projecten en campagnes? Dan neem je best ook een abonnement op het Panda Magazine. Zo krijg je vier keer per jaar het magazine van WWF toegestuurd.

Welke betaalmiddelen kan ik gebruiken om WWF te steunen?

WWF is op zoek naar maandelijkse giften, die de mogelijkheid geven om projecten van natuurbehoud op een duurzame en efficiënte manier te ondersteunen. Het is mogelijk om projecten van natuurbehoud te steunen met een SEPA Direct Debit domiciliëring of met automatische maandelijkse betalingen met kredietkaart. Ook het abonnement op het Panda Magazine werkt met een jaarlijkse SDD. Zo wordt je abonnement automatisch vernieuwd!

Wat is SEPA Direct Debit (SDD)?

SEPA « Single Euro Payements Area » is een Europees project dat als ambitie heeft om een uniek betaalinstrument te creëren voor alle landen van de eurozone. Burgers en bedrijven zullen voortaan binnen de gehele eurozone hun betalingen met hetzelfde systeem kunnen afhandelen. SEPA Direct Debit is een initiatief van de Europese Commissie, ondersteund door de Europese Centrale Bank, dat wordt ontwikkeld en uitgevoerd door de banksector. Meer informatie vind je op http://www.sepabelgium.be. WWF was bij wet verplicht (Belgische wet van 10/12/2009) om vanaf juni 2012 dit systeem toe te passen.

Wat is Ingenico?

Ingenico is een online beveiligd betalingsplatform. Het is een van de toonaangevende Europese Payment Service Providers, met duizenden klanten in 35 landen. Ze zijn volledig gespecialiseerd in betaaldiensten. Meer informatie vind je hier: www.ingenico.be.

Waarom heeft WWF liever maandelijkse steun?

Heel eenvoudig: je steun wordt automatisch vernieuwd, zonder dat daar ook maar één papiertje aan te pas komt. We besparen dan niet alleen heel wat administratieve kosten (geld dat WWF in natuurprojecten kan investeren), je geeft ook een structurele steun aan onze projecten van natuurbehoud, en draagt bij aan een financiële stabiliteit. Zo houd je onze projecten gezond!

Hoe kan ik mijn steun annuleren / stopzetten?

Je hebt besloten je steun aan WWF te annuleren. We vinden het natuurlijk jammer dat je de bijdrage aan WWF opzegt, maar respecteren je beslissing. Om je betalingen stop te zetten hoef je enkel contact op te nemen met onze diensten via supporters@wwf.be met vermelding van volgende informatie: naam + voornaam + adres, WWF-referentienummer en je bankrekeningnummer (indien je met een SDD werkt). Je aanvraag wordt zo snel mogelijk behandeld!

Hoe kan ik mijn maandelijkse bijdrage aanpassen?

Je hebt besloten je steun aan de projecten van WWF aan te passen. Geen probleem, je hoeft enkel contact op te nemen met onze diensten via supporters@wwf.be, met vermelding van volgende informatie: naam + voornaam + adres, WWF-referentienummer en uw bankrekeningnummer (indien je met een SDD werkt). Vergeet niet het bedrag te vermelden waarmee je onze projecten vanaf nu maandelijks wil steunen. Je aanvraag wordt zo snel mogelijk behandeld.

Heb ik recht op een fiscaal attest?

Als het totaal van de giften hoger is dan € 40 per kalenderjaar, heb je recht op een fiscaal attest. Deze worden gedurende het eerste trimester van het daaropvolgende jaar per post opgestuurd door WWF. Indien je bij een adoptie hebt gekozen om het knuffeldier te ontvangen, zijn de eerste € 20 niet fiscaal aftrekbaar. Wanneer u geen knuffeldier wenst, komt het volledige bedrag van uw donaties in aanmerking voor een fiscaal attest. Het abonnement op het WWF-Magazine en donaties via Facebook zijn niet fiscaal aftrekbaar. Om in aanmerking te komen voor een belastingsvermindering, doneer via https://www.wwf.be/nl/doe-een-gift/.

Op welke manier kan ik het rekeningnummer waarmee ik WWF steun aanpassen?

Geen probleem, je hoeft enkel contact op te nemen met onze diensten via supporters@wwf.be, met vermelding van volgende informatie: naam + voornaam+ adres, WWF-referentienummer en je oud en nieuw bankrekeningnummer. Je aanvraag wordt zo snel mogelijk behandeld.

Wat gebeurt er als de vervaldatum van mijn kredietkaart bereikt wordt?

Je ontvangt op dat moment een e-mail van Ingenico, het betalingsplatform. In dit bericht word je uitgenodigd om je gegevens aan te passen, en je nieuw kaartnummer in te vullen via hun beveiligde website. Als je op dit bericht niet reageert, worden je maandelijkse betalingen stopgezet.

Wat gebeurt er als de betaling via SDD niet gelukt is?

In dit geval krijgt WWF van je bank een foutmelding. WWF zal tot drie keer toe trachten je bijdrage van je rekening te halen. Als het probleem aanwezig blijft nemen we contact met jou op om een oplossing te vinden.

Wat gebeurt er als er geen geld staat op mijn rekening?

WWF krijgt van uw bank een foutmelding en het bedrag wordt niet van je rekening afgehaald. WWF zal tot drie keer toe trachten je bijdrage van je rekening te halen. Als het probleem aanwezig blijft nemen we contact op met jou om een oplossing te vinden.

Is het mogelijk vanuit het buitenland WWF te steunen?

Ja! Indien je kiest voor het SDD-systeem kan je WWF steunen vanuit de hele eurozone. Als je kiest voor (maandelijkse) betalingen via kredietkaart kan je in principe vanuit eender waar steunen!

Opgelet! De adoptiepakketten worden enkel binnen België en naar Luxemburg verstuurd.

Op welke dag van de maand wordt het bedrag van mijn rekening gehaald?

Indien je hebt gekozen om met je kredietkaart WWF te steunen, word je elke maand op dezelfde dag gedebiteerd. Als je WWF steunt via het SDD-systeem, wordt je bijdrage naar keuze in het begin of in het midden van de maand van je rekening gehaald.

Hoe kan ik de dag van de maand aanpassen waarop het bedrag van mijn rekening wordt gehaald?

Om de datum van je steun aan WWF aan te passen hoef je enkel contact op te nemen met onze diensten via supporters@wwf.be, met vermelding van volgende informatie: naam + voornaam + adres, WWF-referentienummer en je bankrekeningnummer. Vergeet niet de datum te vermelden waarop je onze projecten vanaf nu maandelijks wil steunen. Je aanvraag wordt zo snel mogelijk opgevolgd. Met een SDD kan je enkel de keuze maken tussen ‘begin van de maand' en ‘midden van de maand'.

Waar dienen mijn login en paswoord voor?

Om in de toekomst het hele proces te vergemakkelijken worden je contactgegevens bewaard. Wanneer je nu terugkeert naar onze website worden je gegevens automatisch ingevuld. Om je contactgegevens aan te passen, moet je contact opnemen met onze diensten via e-mail (supporters@wwf.be).

Ik ben verhuisd. Waar kan ik mijn adreswijziging melden om de WWF-publicaties te kunnen blijven ontvangen?

Gelieve contact op te nemen met onze diensten via supporters@wwf.be. We passen je gegevens zo snel mogelijk aan zodat je geen publicatie moet missen!

Om de hoeveel tijd ontvang ik mijn WWF Magazine?

Het WWF magazine wordt op vaste tijdstippen doorheen het jaar verstuurd. Alle WWF magazines worden verstuurd via bpost. Wil je het WWF magazine liever via e-mail ontvangen? Stuur dan een mailtje naar supporters@wwf.be.
Bij een verandering van adres, kan je best contact met ons opnemen. Wij passen dan de gegevens aan in onze bestanden.

Adopteer een dier

Waarom zijn de eerste 20€ bij een adoptie niet fiscaal aftrekbaar?

De eerste € 20 zijn niet fiscaal aftrekbaar omdat deze de kosten van het knuffeldier te dekken. Het knuffeldier wordt niet beschouwd als een gift. Indien je de keuze maakt om geen knuffeldier te ontvangen komt het volledige bedrag van je donaties in aanmerking voor een fiscaal attest.

Is het mogelijk een dier te adopteren met een eenmalige betaling?

Neen. WWF heeft voor dit project de keuze gemaakt om op zoek te gaan naar maandelijkse bijdragen. Het is mogelijk om WWF te steunen met een eenmalige betaling, maar niet om een dier te adopteren. De bedoeling is hier inderdaad om een duurzame en structurele steun te vinden voor onze projecten van natuurbehoud.

Ben ik de enige peter / meter van het dier dat ik adopteer? Adopteer ik echt een dier?

Neen. Het door jou gekozen dier bestaat niet in de realiteit. Het is de symbolische vertegenwoordiger van zijn diersoort. Door peter of meter te worden van een dier help je WWF om de soort te beschermen, door projecten die zijn habitat verbeteren te steunen. Op deze manier kunnen we ook de administratieve taken vereenvoudigen en de kosten drukken. Dit geeft ons de kans oom de verzamelde fondsen op de meest efficiënte manier te gebruiken voor de natuur.

Kan ik "mijn" beschermeling op de voet volgen?

Een wild dier volgen is natuurlijk niet altijd eenvoudig. WWF communiceert dus over de projecten van natuurbehoud voor bescherming van deze soort en zijn habitat. Drie keer per jaar stuurt WWF nieuws en anekdotes over de vooruitgang die dankzij je financiële bijdrage in onze projecten geboekt wordt. Deze informatiebladen worden in maart, juli en november gepubliceerd.

Wat krijg ik als ik een dier adopteer?

Bij ontvangst van je eerste betaling maakt WWF een adoptiepakket klaar met een dankbrief, een adoptiecertificaat, een informatief boekje over de gekozen diersoort en een WWF-knuffeldier (facultatief). Drie keer per jaar stuurt WWF nieuws en anekdotes over de vooruitgang die dankzij je financiële bijdrage in onze projecten geboekt wordt. Deze informatiebladen worden in maart, juli en november gepubliceerd.

Hoe kan ik meer informatie verkrijgen over mijn dier?

In de nieuwsbrieven die je drie keer per jaar ontvangt, communiceert WWF alle informatie over de projecten van bescherming van de geadopteerde diersoort. 

Ik heb een dier geadopteerd, maar heb nog niets ontvangen. Wat kan ik doen?

We bieden je onze excuses aan voor het ongemak. Houd er zeker rekening mee dat we 2 tot 3 weken nodig hebben na ontvangst van uw eerste betaling om je adoptiepakket klaar te maken en op te sturen. De adoption-box met knuffeldier is ook te groot om in een normale brievenbus te passen. Je pakket wacht misschien op jou in een lokaal postkantoor! Je kan ook steeds met ons contact opnemen via supporters@wwf.be of 02 340 09 20.

Ik heb al een tijdje geleden geen nieuws meer over mijn adoptie. Wat kan ik doen?

Wees niet ongerust, we sturen je de uitgaven die je gemist hebt opnieuw door! Misschien is er ergens een foutje opgetreden? We staan klaar om je bij te staan. Neem gerust contact op met onze diensten via supporters@wwf.be of telefonisch via 02 340 09 20.

Na hoeveel tijd ontvang ik mijn adoption-box?

We doen er alles aan om uw adoption-box zo snel mogelijk op te sturen. Houd er zeker rekening mee dat we 2 tot 3 weken nodig hebben na ontvangst van uw eerste betaling om je adoptiepakket klaar te maken en op te sturen. Als je vier weken na de bevestiging van je adoptie op onze website nog geen adoptiepakket hebt ontvangen, neem dan contact met ons op via supporters@wwf.be of 02/340.09.20.

Alle adoptiepakketten worden verstuurd via bpost. De kartonnen doos past niet in een gewone brievenbus. Bij afwezigheid van de ontvanger, zal de postbode een boodschap achterlaten met daarop de details voor het ophalen van het pakket in het dichtstbijzijnde postkantoor. Bij een verandering van adres, kan je best contact met ons opnemen. Wij passen dan de gegevens aan in onze bestanden.

Welke diersoorten kan ik adopteren en waarom?

Momenteel kan je peter/meter worden van een tijger, een panda, een dolfijn of een gorilla. Deze kandidaten werden gekozen omwille van hun belangrijke rol die ze spelen in hun ecosysteem. Door deze grote zoogdieren te bescherming helpen we alle soorten die in hun habitat voorkomen. In de toekomst zal WWF misschien andere diersoorten aanbieden voor adoptie. Blijf op de hoogte van onze acties door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief!

Waarom verschilt mijn adoptiepakket van de illustraties op de website?

Om beter en meer efficiënt te investeren in de projecten van natuurbehoud doet WWF er alles aan om de kosten van de adoptiepakketten zo laag mogelijk te houden. Bijgevolg is het mogelijk dat het adoptiepakket qua vorm niet volledig overeenkomt met de illustraties op de website van WWF. De inhoud van het pakket blijft wel steeds dezelfde: een adoptiecertificaat, een informatief boekje en een knuffeldier (tenzij je de keuze maakt dit niet te ontvangen).

Zijn de WWF-knuffeldieren milieuvriendelijk?

Ja. Het is inderdaad zeer belangrijk voor ons dat elk artikel van WWF voldoet aan strenge sociale en ecologische criteria.

De WWF-knuffeldieren zijn op milieuvriendelijke wijze ontwikkeld door onze partner Bon Ton Toys International. Enkel hoge kwaliteitsmaterialen worden gebruikt bij het maken van deze producten, waardoor onder andere PVC, chloride, zware metalen of kleurstoffen uitgesloten worden en het milieu beter gerespecteerd wordt. Anderzijds belooft onze partner te voldoen aan de zeer strenge sociale criteria van de WWF's Ethical Labour Code of Conduct. WWF heeft deze Code ontwikkeld opdat elk WWF-artikel in lijn zou zijn met de normen en waarden die voor WWF van belang zijn. Elke externe partner die met WWF werkt moet zich dus eveneens onderleggen aan deze ecologische en sociale criteria.

Om de hoeveel tijd mag ik informatie verwachten over mijn adoptie?

Drie keer per jaar stuurt WWF nieuws en anekdotes over de vooruitgang die dankzij uw financiële bijdrage in onze projecten geboekt wordt. Deze informatiebladen worden in maart, juli en november gepubliceerd.