wwf energie header wwf energie header

Energie

 

De fossiele brandstoffen die we momenteel gebruiken (aardolie, steenkool, …) zijn grotendeels verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde en vormen een bedreiging voor de gezondheid en het leefmilieu. Deze hulpbronnen zijn trouwens niet onuitputtelijk en worden steeds schaarser. De toekomst ligt dus bij hernieuwbare energiebronnen (zonne-energie, windkracht, hydraulische en geothermische energie, …) die een minimale ecologische voetafdruk hebben.

Verder heeft de wereld een enorme energiebesparing nodig. Om een catastrofale klimaatverandering te vermijden moet de uitstoot van broeikasgassen met 80 tot 95% worden verminderd tegen 2050. Een belangrijk deel van de oplossing is energiebesparing. Beter geïsoleerde woningen, energiezuinigere huishoudtoestellen en auto’s, klimaatvriendelijke voeding en bovenal gedragswijzigingen. Met gezond verstand kom je al een heel eind om ook bij jou thuis enkele tonnen broeikasgassen te besparen.

Huishoudtoestellen

Verwarming

Verlichting

Groene energie: de garanties van oorsprong