WWF belgique belgie header2 WWF belgique belgie header2

Wie zijn wij?

WWF is de internationale organisatie die oplossingen aanreikt om de natuur wereldwijd te beschermen en te herstellen. We zijn actief op het terrein en formuleren adviezen voor politieke beslissingen, gesteund door een sterke gemeenschap van mensen die ijvert voor een betere planeet. Samen zijn we vastberaden om het verlies van biodiversiteit een halt toe te roepen: van tijgers, olifanten en andere bedreigde sleutelsoorten tot unieke gebieden, zoals de Amazone of de Oceaan, die het leven op Aarde en ons welzijn in stand houden. 

 

WWF is een van de meest omvangrijke en gerespecteerde internationale natuurbehoudsorganisaties ter wereld. WWF leidt projecten in meer dan 100 landen. Het hoofdkantoor van WWF-International bevindt zich in Gland, in Zwitserland. WWF is ontstaan in 1961. Het leidt vandaag meer dan 1000 projecten over heel de wereld. 

De meeste WWF-projecten worden lokaal uitgevoerd en zijn heel gevarieerd. Het gaat van de oprichting van een boomplantage in de Democratische Republiek Congo tot de acties in jouw supermarkt. Van de bescherming van de habitat van de orang-oetans tot het oprichten van reservaten voor de reuzenpanda. 

Onze missie 

WWF wil de aantasting van het milieu op onze planeet een halt toeroepen en bouwen aan een toekomst waarin de mens in harmonie leeft met de natuur, door te werken aan het behoud van de biodiversiteit, door toe te zien op een duurzaam gebruik van de natuurlijke rijkdommen en door mensen aan te zetten vervuiling en overconsumptie te verminderen. 

Onze principes 

WWF: 

  • is globaal, onafhankelijk, multicultureel en formuleert adviezen los van enige politieke voorkeur of strekking;
  • gebruikt de meest betrouwbare en meest recente wetenschappelijke informatie om elk probleem te evalueren en oplossingen te identificeren;
  • gaat op zoek naar dialoog en vermijdt onnodige confrontaties;
  • stelt concrete oplossingen op voor het natuurbehoud door middel van een combinatie van veldwerk, politieke initiatieven, capaciteitsversterking en educatie;
  • betrekt de lokale gemeenschappen en de inheemse volkeren in de planning en uitvoering van haar programma’s, met respect voor hun cultuur en hun economische behoeftes;
  • werkt kostenefficiënt en maakt met de nodige transparantie gebruik van de donaties.

ONZE HISTORIE

WWF evolution evolutie logo

1961-1969 

In 1960 ging Sir Julian Huxley, destijds directeur van UNESCO, naar Oost-Afrika om te kijken hoe het gesteld was met de natuur in deze regio. Hij was geschokt door wat hij ontdekte: de natuur was er vernield en de jacht richtte een enorme schade aan. Sir Huxley besliste dat het tijd werd dat het publiek op de hoogte werd gebracht. Als men niet reageerde, zou het merendeel van de wilde diersoorten van Oost-Afrika kunnen verdwijnen in de 20 volgende jaren. 

In de lente van 1961 kwam een groep van wetenschappers en experts samen om een organisatie op te richten die fondsen zou werven om de natuur te redden. De organisatie is gevestigd in Zwitserland, in de stad Morges, op de oever van het Lémanmeer. Op 29 april 1961 tekenen de oprichters het ‘Manifest van Morges, die de fundamenten van WWF vastlegt die wij vandaag kennen. 

In dezelfde periode krijgt de Londense zoo haar eerste reuzenpanda: ‘Chi-Chi. In de ban van dit prachtige dier met zijn zwarte en witte vacht, kiest de groep experts de reuzenpanda als symbool. Sindsdien dragen we met trots de panda, het symbool van ons werk voor de natuur.  

Op 11 september 1961 wordt WWF – destijds ‘World Wildlife Fund’ – officieel geregistreerd als goed doel. Onze missie kan beginnen. De fondsenwerving gaat van start. 

In slechts drie jaar slagen we erin om meer dan 1,4 miljoen euro in te zamelen. Dit geld gaat rechtstreeks naar ngo’s die natuurbehoudsprojecten leiden, overal ter wereld. 

1970-1979 

In de jaren ’70 lanceren we meerdere beschermingsprogramma’s voor de tijgers, de bossen, de oceanen en de neushoorns. We worden een internationale organisatie die betrokken wordt in alle belangrijke problemen wat betreft natuurbehoud. 

De tijgercampagne zorgde voor de creatie van negen nieuwe tijgerreservaten in India. Onze eerste campagne voor tropische bossen vormde de basis voor 350 van onze huidige projecten. 

1980-1989 

Onze projecten zijn er niet alleen voor de dieren. Wij werken ook aan de bescherming van hun leefgebied en de mensen met wie ze dit leefgebied delen. Het is tijd om onze naam en ons werk beter op elkaar af te stemmen. In de jaren ’80 wordt het ‘World Wildlife Fund’ (Wereldwijde Fonds voor Wilde Dieren) het ‘World Wide Fund for Nature (Wereld Natuurfonds). 

Wij kiezen voor samenwerking, voornamelijk met overheden, en liever niet voor de confrontatie. Hierdoor is het mogelijk om het verbod op de walvisvangst (1986) te verwezenlijken en reservaten voor zeezoogdieren te creëren. 

1990-1999 

Tijdens de jaren ’90 evolueren onze methodes. We werken steeds meer met overheden en bedrijven, om hen te overtuigen om de juiste beslissingen te nemen. In deze periode werden FSC en MSC opgericht. Wij hebben ons ook ingezet voor het internationale klimaatverdrag, dat in 1997 het licht zag op de VN-conferentie in Kyoto.  

Op een meer lokaal niveau, proberen we de bevolking zo goed mogelijk te betrekken in de beslissingen, zodat zij zelf gebruik kunnen maken van de voordelen die hun omgeving te bieden heeft en zodat ze zelf voor die omgeving efficiënt kunnen beheren. 

2000-2010 

Aan het begin van het nieuwe millennium evolueren onze doelstellingen. Onze inspanningen zijn niet langer lokaal gericht en focussen zich niet langer op één diersoort, maar ze zijn nationaal, regionaal of zelfs mondiaal. Onze missie: de vernieling van onze natuurlijke omgeving een halt toeroepen en aan een toekomst bouwen waar de mens in harmonie met de natuur kan leven. 

WWF vandaag 

Op meer dan 50 jaar tijd zijn we een van de belangrijkste en meeste gerespecteerde natuurbehoudsorganisaties ter wereld geworden. We kunnen rekenen opmeer dan vijf miljoen sympathisanten, verspreid overvijf continenten. We leiden op dit momentmeer dan 1000 projecten in meer dan 100 landen. Alle projecten en al onze acties dragen bij aan de verwezenlijking van ons doel: de toenemende aantasting van onze natuur stoppen en de bevolking overal ter wereld helpen in harmonie te leven met de natuur.