WWF strategie header WWF strategie header

ONZE STRATEGIE

De Belgische tak van WWF is opgericht in 1966 en telt zo’n 120 000 sympathisanten. WWF leidt wereldwijd meer dan 3000 projecten in 35 prioritaire gebieden. WWF-België financiert en organiseert zijn eigen natuurbehoudsprojecten. In België voert WWF sensibiliseringsacties bij het grote publiek, in scholen, bedrijven, verenigingen en bij politieke beleidsmakers.

 

Onze prioritaire regio’s

WWF-België concentreert zijn acties op acht hoofdregio’s: het Amazonegebied en Chocó-Darién, de Guyana’s, het Congobekken, het Afrikaanse Grote Merengebied, de Miombobossen, de Mekongregio, de Donau-Karpatenregio en België. Wat ze gemeenschappelijk hebben? De ongelofelijke, maar kwetsbare biodiversiteit die ze bevatten, vooral in hun bossen en beboste zones. Zones die meer dan ooit onder druk worden gezet. Het zijn dan ook streken die qua ontbossing tot de meest kritieke ter wereld behoren. 

Het WWF-netwerk legt de nadruk op zes belangrijke thematieken (wilde dieren, bossen, oceaan, zoet water, voedsel en klimaat & energie) en drie hefbomen (beleid, bedrijven en financiële instellingen) waar dringend actie nodig is. Deze nieuwe invulling van de netwerkstrategie brengt met zich mee dat we ook de wijze waarop we onze missie in België uitvoeren, hebben herbekeken.