WWF braconnage stroperij header2 WWF braconnage stroperij header2

Stroperij en illegale handel

De wereld wordt geconfronteerd met een toename van stroperij en illegale handel in wilde dieren, activiteiten die fauna vernietigen en een bedreiging vormen voor vele beschermde soorten. 

 

De illegale handel van wilde dieren is de tweede grootste oorzaak van de achteruitgang van soorten, na het verlies van hun habitat. Het is ook de vierde grootste zwarte handel ter wereld na de drugshandel, vervalsing en mensenhandel. Aangemoedigd door de verleiding van de inkomsten en zwakke sancties zijn de stropers, gesteund door krachtige criminele netwerken, net zo goed georganiseerd, uitgerust en gefinancierd als een leger. Elk jaar brengt de illegale handel in wilde dieren en planten tot wel 20 miljard dollar op.

Voor de beschermde soorten betekent het raderwerk hun einde. Hoe zeldzamer ze zijn, hoe meer begeerd hun afgeleide producten. Dat vergroot de mogelijke verdwijning van de soorten. De olifanten zijn een van de grootste slachtoffers van de stroperij: elk jaar worden er 30 000 olifanten gedood voor hun ivoor. De olifant riskeert tegen het jaar 2050 volledig weggevaagd te zijn uit de natuur.. Veel andere soorten zoals de neushoorn, de tijgers of schildpadden dreigen hetzelfde lot te ondergaan.

Om te strijden tegen de stroperij en de illegale handel van de wilde fauna, hebben WWF en de internationale unie voor natuurbescherming (IUCN) in 1979 een bewakingsnetwerk voor illegale handel in wilde plant- en diersoorten (TRAFFIC) opgericht. Haar missie is om ervoor te zorgen dat handel in wilde dieren het natuurbehoud niet bedreigt. We werken ook nauw samen met andere partners, waaronder natuurbehoudsorganisaties en overheden om de wetgeving te versterken en de lokale bevolking te sensibiliseren.

EU Wildlife Cybercrime

WWF wildlife cybercrime 010

Meer weten