WWF conflits conflicten header WWF conflits conflicten header

Conflict tussen mens en dier

Naarmate de wereldbevolking toeneemt, nemen natuurgebieden af. In vele delen van de wereld zijn mensen en dieren gedwongen om hetzelfde gebied en dezelfde hulpmiddelen te delen in een context van soms intense rivaliteit.

Het conflict tussen mens en dier is een wereldwijd probleem, dat niet alleen het voortbestaan van verschillende soorten op de wereld bedreigt, maar ook effect heeft op de lokale bevolkingen. De gevolgen kunnen heel dramatisch zijn: de mensen verliezen hun gewassen, vee en soms zelfs hun leven. Als reactie worden dieren, waarvan de meerderheid al bedreigd zijn of zelfs dreigen uit te sterven, vaak gedood uit wraak of om verdere schade te voorkomen.

Dergelijke conflicten riskeren zich bovendien te vermenigvuldigen door de klimaatverandering. Op het noordpoolgebied bijvoorbeeld, zien emblematische diersoorten zoals de ijsbeer, hun habitat behoorlijk verminderen. Ze naderen daardoor meer en meer bewoonde gebieden op zoek naar voedsel, wat het risico op conflicten met de mens verhoogt. WWF en zijn partners leiden projecten in vele landen om de conflicten te verminderen en het dagelijkse leven van de betrokken personen te verbeteren. We scheppen gunstige omstandigheden om vreedzaam samen te kunnen leven door strategieën te ontwikkelen die de oorzaak van de conflicten aanpakken. Het herstel van ecologische corridors staat toe dat soorten zich kunnen verplaatsen zonder over bewoonde gebieden te trekken.

WWF voert ook preventiecampagnes, sensibiliseert de lokale bevolking en beschermt natuurgebieden. De veehouders en landbouwers ontvangen ook een compensatie in geval van schade en in sommige regio’s heeft WWF patrouilles opgesteld om de conflicten tussen mens en dier dagdagelijks aan te pakken.

Strijden tegen conflict tussen mens en dier voor de bescherming van

Steun onze terreinprojecten