Grootste uitdagingen

 

De mondiale biodiversiteit daalt op een hoog tempo. De ontbossing en de overexploitatie van de aarde, het onduurzame gebruik van natuurlijke hulpbronnen, de introductie van invasieve soorten, de stroperij en de illegale handel van wilde dieren, maar ook de klimaatverandering en de vervuiling zetten een ongekende druk op de vrije natuur. Om een gezonde en duurzame toekomst te verzekeren voor de soorten en hun habitats, maar ook voor de toekomstige generaties, wijdt WWF zich al meer dan 50 jaar aan de strijd tegen deze grote bedreigingen die wegen op onze planeet.