Living Planet School

Living Planet School

Living Planet School  is een gratis onderwijstool voor leerlingen van 6 tot 12 jaar. Hij is bedoeld om kennis te maken met de rijkdommen van de natuur op aarde en een aantal milieuproblemen aan te kaarten.

De eerste les draagt de titel “Biodiversiteit: alles is verbonden!"

 
 

DE CONTEXT

Onze planeet is ons meest kostbare goed. Het voedsel dat we eten, de lucht die we inademen, onze gezondheid… zijn allemaal afhankelijk van natuurlijke rijkdommen.

Maar onze planeet is drastisch aan het veranderen. De steeds grotere invloed van de activiteiten van de mens heeft ernstige gevolgen voor het evenwicht op aarde. Het klimaat verandert, natuurgebieden worden steeds kleiner. Planten- en diersoorten verdwijnen: vandaag zijn een miljoen soorten met uitsterven bedreigd!

Door de toestand van de natuur te verbeteren, garanderen we niet alleen de toekomst van otters, wolven, bijen, bossen en andere gebieden in de vrije natuur, maar verzekeren we ook een gezonde en gelukkige toekomst voor de mensen op onze planeet. Wij zijn een deel van de natuur en spelen allemaal een rol om het natuurlijk evenwicht te bewaren.

Wij zijn de eerste generatie die zich collectief bewust wordt van onze impact op de natuur. En we zijn waarschijnlijk ook de laatste generatie die de situatie nog kan veranderen. Het is nog niet te laat. We moeten nu in actie komen, allemaal samen!

DE TOOL

Met Living Planet School willen we in de eerste plaats de kinderen nieuwsgierig maken naar de ongelooflijke diversiteit van de natuur op onze planeet.

Het is nodig om inzicht te verwerven in het belang van ons milieu en te beseffen dat wij daar deel van uitmaken. Als we ons bewust zijn van de waarde van de natuur, kunnen we in de tweede plaats ook mogelijke acties bedenken, op ons niveau, om onze relatie met onze directe leefomgeving te verbeteren.

DOELSTELLINGEN

Living Planet School heeft een drievoudig doel

DOEL 1 - IK ONTDEK 

De leerlingen zijn verwonderd over de rijkdom van de natuur op aarde; ze ontdekken en begrijpen het concept biodiversiteit en het belang ervan.

DOEL 2 - IK BEGRIJP

De leerlingen begrijpen dat het natuurlijk evenwicht op aarde complex en soms kwetsbaar is (impact van een aantal menselijke activiteiten).

DOEL 3 - IK DOE

De leerlingen hebben zin om in actie te komen, om zich in te zetten en zo op hun niveau een positieve impact te hebben op hun leefomgeving. 

 HET FORMAAT

  • De tool omvat een aantal lessen, die allemaal kort en gemakkelijk te gebruiken zijn en die los staan van elkaar.
  • Elke les bestaat uit een handleiding voor de leerkracht en activiteiten voor de leerlingen.
  • Doorheen de lessen komen drie soorten activiteiten aan bod. Sommige zijn bedoeld om inzicht te verwerven in nieuwe informatie, andere om zaken te ontdekken “op het terrein” en de laatste om in actie te komen. Die drie types activiteiten worden weergegeven met de volgende logo’s.

DE LESSEN

De eerste les draagt de titel “Biodiversiteit: alles is verbonden!".

Wat is biodiversiteit? Hoe krijgen we inzicht in de verbanden tussen planten- en diersoorten? Waarom kan iets wat op een bepaalde plaats gebeurt gevolgen hebben op een andere plek? Wat is een ecosysteem?

De komende maanden zullen we nieuwe lessen aanbieden over allerlei thema’s, telkens in verband met een bepaald aspect van de biodiversiteit op onze planeet: over de natuur in België en elders, de dieren in de vrije natuur, het klimaat, vervuiling, nieuws over het milieu, …

Voor de eerste deel, bestel ook nu het spel "Het Biodiversiteitsweb" hieronder