Living Planet Report 2020 - Jongereneditie

Living Planet Report 2020 - Jongereneditie

Wat is het Living Planet Report van WWF?

Iedere twee jaar brengt WWF het Living Planet Report uit, een overzicht van de staat van de biodiversiteit wereldwijd. Het resultaat van het LPR 2020 is onbetwistbaar: de populaties zoogdieren, vogels, vissen, amfibieën en reptielen hebben sinds 1970 een catastrofale daling gekend van 68%. De gevolgen van dit verlies voor ons welzijn zijn  gigantisch en de rampzalige impact op de populaties en de aarde wordt dag na dag duidelijker. Gelukkig bestaan er ook veel oplossingen die worden beschreven in dit rapport. Om het Living Planet Report 2020 te ontdekken, klik hier.

Hoe zit het met de Jongereneditie?

We zijn trots jullie voor deze editie ook een jongerenversie te kunnen aanbieden. Hoe gaat het met onze biodiversiteit en hoe moet het verder? Ontdek het in de jongereneditie: 6 mooi geïllustreerde pagina’s met ideeën om in de klas aan de slag te gaan. 

We bieden ook een PowerPoint presentatie om je klas te animeren. Deze bevat interessante video's voor studenten, verklarende illustraties en een quiz. Er werden ook begeleidende nota’s voorzien voor de leerkrachten bij deze presentatie.

Ontdek snel het volledige "Living Planet Report" 2020 Jongereneditie. Aarzel niet en download het hieronder!

Hebt u vragen? Aarzel niet om ons te contacteren via [email protected].