Climate of Change

Climate of Change

Pedagogisch dossier

ONTDEK DE KLIMAATUITDAGINGEN DOOR EEN DEBAT OP JE SCHOOL TE ORGANISEREN.

Klimaatverandering is een van de belangrijkste oorzaken geworden van migratie en ontheemding in de wereld: in 2019 zijn bijna 25 miljoen mensen ontheemd geraakt door natuurrampen, en daarbij komen nog de mensen die moeten vluchten zijn door de tragere gevolgen van de klimaatverandering, zoals de stijging van de zeespiegel. Hoe moet er met deze volksverhuizingen worden omgegaan? Hoe kunnen we de ontheemden beter beschermen?

De ClimateofChange-campagne is erop gericht jongeren te sensibiliseren rond klimaatkwesties en klimaatmigratie door hen te leren nadenken hoe ze een betere toekomst voor onze planeet en haar inwoners kunnen opbouwen. De missie van ClimateofChange, gefinancierd door het het Europese DEAR project, is het geven van de sleutels aan een jong publiek om de klimaatuitdagingen te ontcijferen. Daarom organiseert ClimateofChange een groot debattoernooi op Europese schaal.

EEN INTERNATIONAAL TOERNOOI

Geïnspireerd door de debatten van de Oxford Union strijden studenten in teams van 3 tot 5 personen over onderwerpen die te maken hebben met het klimaat.  Wij zorgen ervoor dat dit Corona proof gebeurt, online als nodig. 

Tijdens deze debatten ontvangen de teams een stelling, waarop zij argumenten voor of tegen voorbereiden. Gefaciliteerd door een debatvoorzitter wisselen de leerlingen/studenten hun argumenten af, waarna een jury stemt op basis van de kwaliteit van hun argumentatie, presentatie en interactie.

Door de botsing van ideeën ontwikkelen jongeren een nieuw perspectief op klimaat- en migratievraagstukken en ontwikkelen ze tegelijkertijd kwaliteiten van analyse, welsprekendheid en doorzettingsvermogen.   

De vier winnende teams kunnen deelnemen aan een nationale finale in mei, die zal worden gevolgd door een Europese finale in november 2021.

HEEFT U INTERESSE?

Bent u directeur van een school, leerkracht in het secundair, docent in het hoger onderwijs, leiding in een jeugdbewegings, dien dan uw aanvraag voor deelname in vóór vrijdag 15 januari 2021 via deze link.  Deelname is GRATIS!

Bent u student(e) en hebt u nog geen team maar bent u toch geïnteresseerd om deel te nemen, stuur ons een e-mail.  We zullen dan samen een oplossing trachten te vinden.

Wees er op tijd bij! De plaatsen zijn beperkt.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met François Laperche en onze facilitatoren:

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME:

 • De jongeren zijn tussen 16 en 26 jaar; 
 • Ze maken deel uit van een schoolstructuur of jeugdbeweging;
 • Ze vormen teams van 3 tot 5 leden voor jongeren van 16 tot 19 ; 3 leden voor jongeren van 19 tot 26.

TIMELINE

1. Opleiding van docenten/begeleiders - januari en februari 2021

De online training biedt u praktische hulpmiddelen om de teams van jongeren te coachen bij de voorbereiding van het debat.  De data worden begin januari bekend gemaakt en u kan zal kunnen kiezen uit meerdere opties. 

2. Voorrondes debattoernooi - februari tot mei 2021

De data worden begin januari bekend gemaakt en u kan zal kunnen kiezen uit meerdere opties.  De voorrondes zullen plaatsvinden in scholen en/of andere verenigingsgebouwen en buurthuizen. Indien nodig wordt een online versie gepland.

3. Een Engelstalige nationale finale - mei 2021

De beste teams worden uitgenodigd voor de nationale finale onder begeleiding van hun coaches. De finale wordt het hoogtepunt van de lokale debatten en zal de beste teams selecteren om deel te nemen aan de Europese finale.

4. Een pan-Europese finale in het najaar van 2021

De winnende teams uit de 13 partnerlanden komen bijeen in Brussel voor de Europese finale van het toernooi. Het winnende team krijgt de kans om een reis te maken naar één van onze partners in Senegal, Ethiopië, Cambodia of Guatemala en daar de oorzaken van klimaatgerelateerde migratie met eigen ogen te zien.

EN HOEVEEL KOST DIT FANTASTISCHE PROJECT?

Helemaal niets! Dit project wordt gefinancierd door het Europese DEAR programma (Development Education and Awareness Raising Programme). Dit programma voor educatie en sensibilisering van het Europees publiek rond ontwikkelingsproblemen (DEAR) heeft als doel het bewustzijn rond en het begrip voor de mondiale ontwikkeling in onze samenlevingen te verankeren.

De opleidingskosten alsook de reis- en verblijfskosten voor de nationale en Europese finales worden gedekt door het project Climate Of Change.

 NOG STEEDS NIET OVERTUIGD?

 • Ontdek hieronder de vele voordelen van deelname aan ons project.
 • Voor het winnende team: deelnemen aan één van de field-trips (Senegal, Ethiopië, Cambodia of Guatemala) - indien dat veilig kan.
 • Gratis training als voorbereiding op de debattoernooien: in de methode van debatteren maar ook over de klimaatverandering;
 • Ontwikkelen van de kennis van de jongeren over internationale kwesties zoals klimaatverandering, mensenrechten, klimaatrechtvaardigheid;
 • Verbetering van de mondelinge presentatievaardigheden;
 • Aanscherping van de kritische en synthetiserende geest van de deelnemers. 
 • Verbeteren van gesproken Engels (voor het team dat naar de finale gaat) 
 • Ontmoeten en uitwisselen met jongeren uit Frankrijk, België en Europa. 

Werkt u actief samen met jongeren 16-26 jaar oud, wil u ze op een kritische wijze over de klimaat- en migratievraagstukken laten nadenken en gelooft u in de debatmethode als efficiënte leermethode, aarzel dan niet uw aanvraag voor deelname in te dienen vóór vrijdag 15 januari 2021 via deze link.

Hoe sneller u bent ingeschreven, hoe beter wij ons kunnen voorbereiden! Bedank :)